Menu
Aandoeningen

Astma

Astma is een ontsteking van de longen. De ontsteking is bij astma blijvend. Dit betekent dat er altijd kleine ontstekingen zijn in de longen. Dit kan veel klachten veroorzaken. Hoesten en een piepende ademhaling zijn symptomen van astma die vaak voorkomen. Maar u kunt ook benauwd of kortademig zijn. De klachten verschillen per persoon.

Onderzoek en diagnose

Waarom sommige mensen astma krijgen en anderen niet, is nog niet duidelijk. Wetenschappers en het Longfonds zoeken nog naar de precieze oorzaak van astma. Astma is vaak erfelijk. Er zijn verschillende soorten astma, zoals allergisch astma, niet-allergisch astma, inspanningsastma en ernstig astma. Vaak heeft iemand meerdere vormen van astma tegelijk.

Denkt de huisarts dat u astma heeft? Dan kan hij u doorverwijzen naar de longarts.

Voor onderzoek en diagnose vraagt de longarts 1 of meerdere longfunctie-onderzoeken aan om een indruk te krijgen van de werking van het ademhalingsorgaan. De longarts wil onder andere een beeld krijgen van het volume (inhoud), de elasticiteit, de doorgankelijkheid of de gevoeligheid van de longen en luchtwegen.

Onderzoeken

Interessante links