Menu
Aandoeningen

Ontstoken amandelen bij kinderen

Bij ontstoken neusamandelen kan uw kind vaak verkouden zijn. Andere klachten kunnen zijn: slecht slapen, snurken, veel door de mond ademen of herhaalde oorontstekingen. Gaat het om de keelamandelen, dan zijn de klachten meestal keelpijn met slikklachten en koorts. Uw kind kan ook vaak moe, hangerig, minder eetlust en een slechte adem hebben. Vaak zijn de verdikte lymfklieren in de hals te voelen.

Onderzoek en diagnose

De ernst van de klachten bepaalt of het nodig is de amandelen te verwijderen. Wanneer het onvoldoende lukt om de klachten met medicijnen te bestrijden, dan kan de KNO-arts voorstellen om de amandelen weg te laten halen.

Een neusamandel kan niet helemaal verwijderd worden. Alleen het middelste, meest verdikte gedeelte wordt verwijderd. De neusamandel kan vanuit de randen aangroeien en soms na verloop van tijd weer klachten geven.

De keelamandelen kunnen vaak volledig worden weggehaald.