Menu
Voeding

Uitkomsten onderzoek eten en drinken patiënten

20 december 2022

In maart 2022 heeft het Facilitair Bedrijf van het Deventer Ziekenhuis onderzoek gedaan naar het eten en drinken dat patiënten binnenkrijgen en aangeboden krijgen in samenwerking met foodservice organisatie Albron en voedselleverancier & maaltijdspecialist Distrivers. Per 31 maart 2022 zijn Albron en Distrivers het eten en drinken gaan verzorgen voor patiënten in het Deventer Ziekenhuis. Meedoen aan dit onderzoek was vrijwillig.

Doel van het onderzoek

Het is belangrijk dat elke patiënt in Deventer Ziekenhuis genoeg eten en drinken aangeboden krijgt en voldoende eet en drinkt. We werken hard aan een zo goed mogelijk aanbod van voeding. In dit onderzoek verzamelen we gegevens over de voedingsstatus van onze patiënten tijdens opname en/of behandeling in Deventer Ziekenhuis. We meten hiervoor wat en hoeveel de patiënten gegeten heeft. Daarnaast vragen wij hoe tevreden de patiënt is over het eten en drinken en onze service daaromheen.

Wat meedoen inhoudt

Voor het meten van de voedingsinname wordt één dag bijgehouden wat de patiënt eet en drinkt. We doen dit door op te schrijven wat de roomservicemedewerker aan de patiënt geeft en wat de roomservice medewerker bij de patiënt ophaalt (dus wat de patiënt niet opeet of drinkt). De patiënt hoeft zelf niets te doen of bij te houden. Aan het einde van de dag komt een medewerker van ons bij de patiënt langs om te vragen of de patiënt nog andere dingen heeft gegeten of gedronken, bijvoorbeeld iets wat het bezoek heeft meegenomen. Dit gesprek duurt maximaal 5 minuten.

Om te kunnen berekenen hoeveel voeding de patiënt per dag nodig heeft, en te kunnen bepalen of de patiënt genoeg heeft gegeten en gedronken, hebben we de volgende informatie nodig van de patiënt nodig: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht en of de patiënt een dieet heeft of ondervoed is. Deze gegevens vragen we aan de patiënt of aan de verpleegkundige. We hoeven hiervoor niet in het dossier te kijken.

Om vast te stellen hoe tevreden de patiënt is over het eten en drinken, en bijvoorbeeld onze service, wordt er een vragenlijst aan de patiënt aangeboden. Deze vragenlijst kan de patiënt zelf invullen via de IPad, of samen met een medewerker van Deventer Ziekenhuis.

Alle gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Bij de gegevens zetten we een code, zonder de patiënt naam. Het onderzoeksteam bewaart de gecodeerde gegevens 10 jaar.

Conclusie

  • De patiënten van het Deventer Ziekenhuis zijn erg tevreden over het eten en drinken, en de service daaromheen. Dit resulteert echter niet in een adequate voedingsinname.
  • De (te) lage eiwit en energie-inname ondersteunt de introductie van eiwitrijke tussendoortjes en dagspecials.
  • De (te) lage eiwitinname tijdens ontbijt en lunch onderstreept het belang van advisering bij maaltijdkeuze.

Resultaten

Op 31 maart 2022 stapte het Deventer Ziekenhuis over naar Albron en Distrivers, in de periode van september 2022 tot en met januari 2023 is er een 1-meting gedaan. Hieronder zijn de resultaten afgezet tegen de 0-meting.