Menu
Nieuws voor verwijzers

Tot 1 week na ingreep toegang tot ziekenhuis

21 juni 2019

De periode waarbinnen een patiënt met klachten -die naar zijn of haar idee gerelateerd zijn aan een recente opname of ingreep- contact kan opnemen met het Deventer Ziekenhuis is verlengd naar zeven dagen.

Nieuwe regels

Aanleiding – geschetste problematiek
1. Afspraken over de termijn waarbinnen een patiënt terecht kan in het ziekenhuis (bij SEH of vakgroep) verschillen per vakgroep. Een overzicht van deze afspraken ontbreekt.
2. Huisartsen vinden de termijn van de ‘algemene afspraak’ dat patiënten maar tot 24 uur na ontslag in het ziekenhuis bij de SEH terecht kunnen, te kort.
3. Patiënten die met klachten na een recente opname of ingreep contact opnemen met de telefooncentrale van het Deventer Ziekenhuis, worden regelmatig doorverbonden met de HAP.
4. De huisarts (op de HAP) is vaak onvoldoende op de hoogte van hetgeen gebeurd/afgesproken is in het ziekenhuis, omdat de ontslagbrief vaak nog niet ontvangen is.

De kwaliteit van zorg voor deze groep patiënten is in de huidige werkwijze niet altijd gewaarborgd en er zijn mogelijkheden om deze te verbeteren. Daarbij leidt de huidige werkwijze tot een extra schakel in het zorgproces, welke huisartsen onnodig belast.

Nieuwe werkwijze (per 1 april 2019):

* Binnen kantoortijden (ma-vrij 8.30-17.00 uur)

Een patiënt met klachten die naar zijn idee gerelateerd zijn aan een recente ingreep/opname (<1 week, tenzij expliciet andere instructies bij ontslag) belt (of wordt doorverbonden) met de betreffende poli.In overige gevallen wordt verwezen naar de eigen huisarts.

* ANW-uren

Een patiënt met klachten die naar zijn idee gerelateerd zijn aan een recente ingreep/opname (<1 week, tenzij expliciet andere instructies bij ontslag) belt (of wordt doorverbonden) met de SEH.In overige gevallen wordt verwezen naar de HAP.

Randvoorwaarden

De huisarts heeft digitaal toegang tot het ontslagbericht.De huisarts overlegt laagdrempelig met de betreffende hoofdbehandelaar, indien een patiënt zich meldt met klachten gerelateerd aan een recente ingreep of opname. Zolang er geen tijdige en volledige overdracht beschikbaar is bij de huisarts, is de medisch specialist verantwoordelijke voor de zorg voor de patiënt en hoeft patiënt bij klachten na recente opname of ingreep niet eerste gezien te worden op de HAP.