Menu
Nieuws voor verwijzers

Start met ACNES polikliniek

15 maart 2019

Sinds medio november 2018 heeft het Deventer Ziekenhuis een speciale ACNES-poli.

Start met ACNES-poli

Als de diagnose ACNES gesteld wordt, zal de behandeling volgens het flowschema gestart worden. Eerste stap in diagnostiek en behandeling betreft altijd een injectie met lokale verdoving, deze kan meteen bij het eerste polibezoek gegeven worden. Huisartsen kunnen dan direct doorverwijzen via het Pijncentrum.

ACNES staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. Het betreft een aandoening van pijn in de buikwand, veroorzaakt door kleine zenuwen die bekneld zitten. Er wordt steeds meer bekend over ACNES. Sinds een aantal jaren worden patiënten met deze aandoening behandeld door de afdelingen Anesthesie (pijnspecialisten) en Heelkunde.

Onderzoekslijn

In Nederland is het plan opgevat om de ziekenhuizen waar patiënten met deze aandoening behandeld kunnen worden, te bundelen en bekendheid te geven via de ACNES foundation. Dit project wordt geïnitieerd door het Maxima Medisch Centrum, waar een grote onderzoekslijn is naar deze aandoening. Rolf Mahne (Anesthesie) en Elvira Flikweert (Heelkunde) hebben zich vanuit het Deventer Ziekenhuis daarbij aangesloten. Om de zorg te bundelen en efficiënt en conform de landelijke adviezen zorg te kunnen verlenen, wordt dus nu een poli gestart voor patiënten met mogelijk ACNES.

Flowschema

Een PA bij Heelkunde zal alle patiënten gaan zien en starten met de behandeling. Patiënten kunnen aangemeld worden bij de secretaresse van het Pijncentrum. Voor het eerste bezoek zal er een vragenlijst ingevuld worden. Als er geen sprake blijkt te zijn van ACNES worden de patiënten weer terug verwezen naar de huisarts. Als de diagnose ACNES wel gesteld wordt, zal de behandeling volgens het flowschema gestart worden. Eerste stap in diagnostiek en behandeling betreft altijd een injectie met lokale verdoving, deze kan meteen bij het eerste polibezoek gegeven worden.