Menu
Nieuws voor verwijzers

Nieuwe werkwijze slaappoli

21 juni 2019

Sinds april is het Deventer Ziekenhuis gestart met een nieuwe werkwijze bij de poli voor slaapstoornissen. Er is een nieuw aanmeldpunt voor patiënten met slaapstoornissen zodat niet onnodig veel specialistenbezoeken nodig zijn voordat een eventuele diagnose en behandeling volgen.

Verdenking slaapstoornis

U kunt uw patiënt met verdenking slaapstoornis, in de breedste zin van het woord (inclusief OSAS en snurken), verwijzen op de volgende manier:

verwijst u via Zorgdomein, dan kunt u het kopje ‘slaappoli’ blijven gebruiken;indien u via Edifact verwijst, verzoeken wij u uw patiënt daarin ook te verwijzen naar 'slaappoli' . Binnen Edifact is hiervoor een verwijskopje aangemaakt onder het specialisme longartsen.

Er wordt nog gekeken of het kopje slaappoli ook onder de neurologie en KNO ingericht kan worden. Alle patiënten die per abuis aangemeld worden op de polikliniek KNO of neurologie met een slaapprobleem zullen intern naar de slaappoli geleid worden. Na verwijzing kunt u de patiënt instrueren om contact op te nemen met onze slaappoli via het volgende telefoonnummer: 0570-535109. Ter voorbereiding krijgt uw patiënt een digitale vragenlijst toegestuurd. Na invullen van de vragenlijst zullen wij uw patiënt oproepen voor een intake en benodigde aanvullende onderzoeken. Dit kan een consult longgeneeskunde, neurologie of een bezoek aan de KNO arts zijn.