Menu
Nieuws

Deventer Ziekenhuis stapt af van instroombeleid

20 december 2019

Het Deventer Ziekenhuis stopt met het instroombeleid dat in oktober van 2019 werd ingevoerd. Dit betekent dat het ziekenhuis ook weer patiënten van buiten het eigen verzorgingsgebied gaat inplannen.

Deventer Ziekenhuis stapt af van instroombeleid

Het ziekenhuis besloot in oktober tot het invoeren van een zogenaamd instroombeleid. Dat wil zeggen dat – in geval van een nieuwe afspraak - alleen patiënten uit het eigen (Sallandse) verzorgingsgebied werden ingepland. Hieraan lag onder meer een sterk groeiende zorgvraag ten grondslag. Daardoor werd veel meer zorg geleverd dan was voorzien. Om de werklast voor zorgpersoneel te verlichten, de zorgkwaliteit te garanderen én financiële risico’s te voorkomen, werd tot concentratie op de eigen regio overgegaan.

Maatregel

Die maatregel pakt zodanig positief uit dat de piek in de wachttijden stilaan weer afneemt. Ook komt er voldoende ruimte om de deuren weer voor alle patiënten te openen. Met het besluit komt het ziekenhuis tevens tegemoet aan de wens van huisartsen in de wijdere regio. Die konden in hun eigen regio soms geen goede medisch-specialistische zorg voor hun cliënten vinden, met alle overlast van dien.

Liever geen nee verkopen

Bestuursvoorzitter Gita Gallé van het Deventer Ziekenhuis is blij dat de deuren weer voor iedereen open gaan: “We wilden en willen natuurlijk liever geen nee verkopen, want uiteindelijk hebben patiënten gewoon zorg nodig. Maar de afgelopen maanden konden we niet anders. Tegelijk vinden we ook dat we in moeten spelen op de vraag van patiënten die graag naar ons ziekenhuis komen. Ook huisartsen zaten met ons beleid in hun maag, omdat zij hun cliënten niet goed konden verwijzen, omdat in hun eigen regio soms ook geen plek beschikbaar was. Dat zorgde voor veel onrust en gedoe. Dat samen heeft ertoe geleid dat we altijd hebben gezegd: we nemen deze maatregel omdat het nodig is, maar zodra het niet meer hoeft, zullen we niet aarzelen om hem terug te draaien. Dat is nu dus het geval.”