Menu
Leren in de praktijk

Kirstin Blezer: ‘Zorgen dat we niet blijven steken in mooie ideeën’

12 december 2019

Innovatie is één van onze pijlers en het opleiden van medewerkers zien we als onze kerntaak. Zo heeft onze collega Kirstin Blezer als eerste in het Deventer Ziekenhuis de tweejarige post-master studie Qualified Medical Engineer (QME) afgerond. Ze is nu Biomedische Technoloog PDEng (Professional Doctorate in Engineering), een nieuwe functie in ons ziekenhuis.

Innovatief bezig zijn

Kirstin studeerde technische bedrijfskunde en kwam in 2000 bij de ICT afdeling van het Deventer Ziekenhuis terecht in de functie projectleider. Kirstin: ‘Eerst was ik vooral inhoudelijk betrokken bij projecten, maar later verschoof deze rol steeds meer naar mensen aansturen en managen. Ik wilde graag zelf weer bezig zijn met de inhoudelijke kanten van mijn vak en mijn kennis delen. Medische apparatuur wordt steeds complexer en belangrijker in de zorg en bevat steeds vaker software. Een combinatie die ik erg leuk vind. Dus heb ik gevraagd of ik deze opleiding mocht gaan volgen.’

Technologische innovatie

Kirstin ging één dag in de week naar Technische Universiteit Eindhoven en werkte verder in het ziekenhuis aan projecten. Tijdens haar QME-opleiding heeft ze o.a. een groot ontwerpproject uitgevoerd over wat de meerwaarde kan zijn van technologische innovatie voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis. Daarnaast heeft Kirstin literatuuronderzoek gedaan en gekeken hoe andere ziekenhuis innovatie stimuleren.

Veilig gebruik

Wat houdt haar functie precies in? Kirstin legt uit: ‘Ik begeleid bijvoorbeeld een afdeling bij de aanschaf van medische apparatuur. Denk aan kennis over de wettelijke eisen die aan apparatuur worden gesteld, maar ook meetnauwkeurigheid, onderhoud, etc. We maken met de betreffende afdeling een programma met eisen, een risicoanalyse en een aanschafdossier. Ook houden we het onderhoud in de gaten en hebben we een meerjarenplanning voor de vervanging van de medische apparatuur. Maar het belangrijkste van alles is dat er veilig gebruik gemaakt kan worden van medische apparatuur.’

Stap voor stap

Kirstin: ‘Ik vind het leuk om innovatief bezig te zijn en om een proces te ontwikkelen waarbij je zorgt dat je iets stap voor stap, gestructureerd voor elkaar kan krijgen. Zo blijf je niet alleen steken in mooie ideeën.‘ Opleider Michaël Lansbergen van TU Eindhoven: ‘Ik begreep van de Raad van Bestuur dat zij veel geleerd hebben van het ontwerpproject van Kirstin en dat de innovatiemanager – die onlangs door hen is aangesteld – hier zijn voordeel mee kan doen.’

Post-master opleiding Qualified Medical Engineer

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de gezondheidszorg. Hoewel vele technieken veelbelovend zijn, is het robuust en veilig invoeren in de klinische praktijk vaak niet eenvoudig. Als Qualified Medical Engineer werkt Kirstin aan dit probleem door een systematische, ontwerpgerichte aanpak bij het introduceren van technologie. Hierbij zijn zowel technische zaken van belang, als hoe mensen in de gezondheidszorg werken.