Menu
Blog: als kind leven met een allergie

Zo gebruik je de epipen

17 december 2020

Stel je bent getuige van een ernstige allergische reactie. Wat moet je dan doen en mag je zomaar de ‘epipen’ gebruiken?

Wat te doen?

De Adrenaline auto injector (AAI), in de volksmond ook wel epipen genoemd, is zo ontworpen dat deze zelfs zonder instructie gebruikt kan worden. Het is wel van belang dat de patiënt een goede instructie krijgt en dat bekenden ook geïnstrueerd worden. Zodat de patiënt zichzelf en bekenden uit zijn omgeving eerder situaties herkennen wanneer adrenaline toedienen nodig is.

Wanneer mag je een epipen gebruiken?

Het zetten van een injectie mag alleen gedaan worden door bevoegde personen. Echter is er een uitzondering als er sprake is van een noodsituatie. Nu is een anafylaxie (allergische reactie) altijd een noodsituatie en moet degene die getuige is, altijd helpen als degene in levensgevaar is. In zo’n situatie mag een niet bevoegd persoon toch de epipen zetten, ook al is de persoon een volstrekt onbekende.

Echter de hulpverlener is niet verplicht de epipen te zetten als hij zichzelf zelf niet bekwaam acht. Iemand moet volgens de wet handelen ‘naar beste weten en kunnen’. Of iemand bekwaam is, wordt aan degene zelf overgelaten om te beslissen. Bel bij twijfel dan 112!