Menu
Nieuws

Veilig thuisblijven bij acute hartklachten kan

3 december 2021

Baanbrekend onderzoek door ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio heeft aangetoond dat een onnodige ziekenhuisopname voorkomen kan worden bij mensen met acute klachten van pijn op de borst. Vanuit het Deventer Ziekenhuis waren cardioloog in opleiding Dominique van Dongen, cardioloog Aize van de Sluis, researcharts Erik Badings en voormalig Hoofd Wetenschapsbureau Esther van 't Riet, betrokken bij dit onderzoek. Eerstgenoemde promoveerde er zelfs op.

FamouS Triage, baanbrekend onderzoek

Het FamouS Triage onderzoek is een samenwerking tussen Ambulance IJsselland, Isala, Witte Kruis Ambulancezorg en het Deventer Ziekenhuis. In eerdere fases van het onderzoek werden patiënten met pijn op de borst nog vervoerd naar de spoedeisende hulp. In de vervolgfase van het onderzoek zijn daadwerkelijk mensen thuisgelaten als bleek dat dat veilig kon. Omdat het ging om een onderzoek, is de patiënt altijd om toestemming gevraagd om mee te doen en gegevens te gebruiken. Maar FamouS Triage toont nu aan dat thuisblijven veilig kan.

Aanpassing protocollen

De uitkomsten van het FamouS Triage onderzoek en een vervolg hierop kunnen leiden tot belangrijke aanpassingen in afspraken in de zorgketen (huisarts-ambulance-spoedeisende hulp) en aanpassingen van richtlijnen en protocollen. ‘Er is geen bewijs dat routinematige opname in een groot ziekenhuis voor deze patiënten beter is’, vertelt Erik Badings. De inschatting die eerder werd gedaan, is dat dertig procent van de patiënten in de toekomst niet meer meegaat naar het ziekenhuis. En dat uiteindelijk landelijk een besparing van minstens €50 miljoen gehaald kan worden. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care heeft een artikel met de onderzoeksresultaten gepubliceerd.

HEART-score

Om te beoordelen of iemand verantwoord thuis kan blijven, gebruikt de ambulanceverpleegkundige de HEART-score. Deze bestaat uit verschillende elementen die gezamenlijk het risico op een probleem aan het hart helpt voorspellen.

  • H staat voor history, oftewel het verhaal van de klachten;
  • E is van ECG, het hartfilmpje;
  • A is de leeftijd (Age);
  • R zijn risicofactoren zoals overgewicht, suikerziekte of roken;
  • T is van troponine, een eiwit dat in het bloed meetbaar wordt bij schade aan het hart (bijvoorbeeld door zuurstof tekort);

Een lage score geeft een laag risico op het ontstaan van een probleem met het hart. De HEART-score bleek eerder veilig en effectief te zijn bij het beoordelen van patiënten met pijn op de borst op de spoedeisende hulp door een arts. Dit blijkt nu dus ook te gelden in de thuissituatie door de ambulance verpleegkundige.

95% geen acuut infarct

Jaarlijks komen ongeveer twee miljoen mensen op de spoedeisende hulp terecht. Tien procent daarvan komt daar vanwege pijn op de borst. Naar verwachting zal dit aantal alleen maar blijven stijgen. Van de 200.000 patiënten blijkt 90 tot 95% echter geen acuut hartinfarct te hebben. Niet opgenomen hoeven worden in het ziekenhuis heeft veel voordelen voor de patiënt, het ziekenhuis en de ambulancezorg. Zo wordt de patiënt niet onnodig blootgesteld aan diagnostiek die mogelijk schadelijk is, maar worden ook stress en zorgen voorkomen. Daarnaast is een ambulance sneller beschikbaar voor een andere patiënt en blijven bedden in het ziekenhuis vrij. Zo worden capaciteitsproblemen en druk op de zorg dus beperkt.

Lees hier het hele onderzoek