Menu
Nieuws

Uitwisseling wondprofessionals zorgt voor verbinding in Salland

24 november 2020

Marije Jansman en Suzanne Heetkamp werken als verpleegkundig specialisten bij het Wond Expertise Centrum (WEC) in het Deventer Ziekenhuis. Suzanne werkt ook voor Carinova. Deze uitwisseling zorgt voor kwalitatief hoogstaande wondzorg voor de hele regio. Dat is gewoon goed geregeld in Salland.

De juiste zorg op de juiste plek

In Salland maken we mooie stappen als het gaat om het samen organiseren van (complexe) wondzorg. Dit doen we met Wond Expertise Netwerk Salland (WENS), waar verschillende (thuis)zorgorganisaties aan deelnemen. We richten ons op het organiseren van een juiste doorverwijzing en optimale afstemming rondom de patiënt. Zodat de ‘Sallander’ met de juiste diagnose en een passend behandelplan snel en goed geholpen wordt. Een onderdeel van WENS is het transmuraal opleiden, zoals bij Suzanne.

Verbinding in de regio

Suzanne was al een tijdje werkzaam als wondverpleegkundige bij Carinova. Door een openstaande vacature kon ze via het Deventer Ziekenhuis de opleiding doen tot verpleegkundig specialist met uitrol naar de regio. Met als doel kennis delen. Suzanne werkt nu dus ook één dag in de week voor het Deventer Ziekenhuis. Door de uitwisseling van Carinova en het Deventer Ziekenhuis zijn er kortere lijnen. Marije: ‘Het is onze wens om die uitrol en verbinding met de regio te hebben. We zijn een vast aanspreekpunt en zien de patiënt van A tot Z. Als verpleegkundig specialist houden wij de regie op het behandelplan wondzorg. We nemen de patiënt aan de hand door het hele zorgproces. We doen nu samen met Carinova de wondverzorging. Zo zorgen we voor meer kennis en kwaliteit in de wijkzorg, leren we elkaars werkveld beter kennen en breiden we ons netwerk uit.’

Thuis wanneer het kan

Patiënten worden ouder en hebben steeds meer en complexere (chronische) aandoeningen. Suzanne: ’Je behandelt thuis wanneer het kan en verwijst door wanneer het moet, waarbij we de muren of grenzen van organisaties loslaten. Zo kunnen we de juiste zorg op de juiste plek organiseren. En dat doen we samen. Als verpleegkundig specialist zijn wij de regiebehandelaar van de complexe wond. We zijn het spil in het web en kunnen snel schakelen met alle specialisten.’

“Je behandelt thuis wanneer het kan en verwijst door wanneer het moet, waarbij we de muren of grenzen van organisaties loslaten”

– Suzanne Heetkamp

Andere manier van begeleiden

De wondzorg thuis vergt een andere manier van werken. Marije: ‘We hadden al goede contacten in de regio, dus het voelt niet als een hele grote stap. Je hebt nu alleen contact thuis in plaats van in het ziekenhuis, dus we zijn bij de patiënt te gast. Het vergt een andere manier van begeleiden. Thuis speelt het psychosociale aspect een belangrijke rol. In de thuisomgeving kun je beter signaleren. Zo is de wond vaak een ondergeschikt probleem van meer problemen.’

Uniek concept in Nederland

Het concept is uniek in Nederland. Suzanne: ‘Wij behandelen alle wonden en werken multidisciplinair, dus we hebben contact met alle specialismen in het Deventer Ziekenhuis. We brengen de kennis van het ziekenhuis naar de wijkverpleegkundige of huisarts. Door de diagnostiek in kaart te brengen, zorgt dit voor minder herhaalbezoeken in het ziekenhuis. Wij weten precies wanneer iemand wel of niet doorverwezen moet worden. En zo zijn patiënten sneller op de juiste plek.’

Ketenzorg

Een mooi voorbeeld van ketenzorg. Suzanne: ‘Ons doel is om nog meer door de lijnen heen te werken. We nodigen dan ook graag andere zorginstellingen uit om deel te nemen aan deze uitwisseling zodat in de toekomst meer wondprofessionals op deze manier opgeleid worden. Zodat we straks zes Verpleegkundig Specialisten hebben in de regio Salland. Want als je jezelf gaat verplaatsen, bereik je meer. We zien het echt als een meerwaarde om in deze constructie te gaan starten.’