Menu
Nieuws

Uitreiking PIHC-vouchers

22 januari 2024

Twee keer 60.000 euro mochten Monique Gorissen en Kim Kamphorst ophalen maandag tijdens de uitreiking van de PIHC-vouchers. Voor respectievelijk onderzoek naar een nieuwe hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van brandwonden bij pasgeborenen en continue glucosemeting op de IC.

Duurzame innovaties

Pioneers in HealthCare (PIHC) is een samenwerking van zorgorganisaties en kennisinstellingen in Salland en Twente om onderzoek en innovatie in medische technologie te stimuleren. Met het Pioneers in HealthCare (PHIC) fonds stimuleren de hogeschool Saxion, de Universiteit Twente (UT, Technisch Medisch Centrum), MST, Deventer Ziekenhuis en ZGT duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. De jaarlijkse uitreiking van de vouchers was dit keer in het Deventer Ziekenhuis.

Kruik

Pasgeborenen hebben in de eerste weken na de geboorte moeite met op temperatuur blijven en kunnen daardoor onderkoeld raken. Hypothermie kan voor pasgeborenen nadelige gevolgen hebben. Daarom worden zij op temperatuur gebracht en gehouden met kruiken. Voor het gebruik van deze kruiken bestaan verschillende protocollen, waaronder het ’kind erin, kruik eruit’ beleid en het ’kruik bij kind in bed’ beleid. Echter, kan dit gebruik tot hypothermie tot brandwonden leiden. Het onderzoek van Monique Gorissen richt zich op het ontwerpen van een veilige, effectieve en makkelijk toepasbare hoes voor de bestaande kruik ter voorkoming van hypothermie en brandwonden.

IC

Zowel hyperglycemie (te hoge bloedsuiker) als hypoglycemie (te lage bloedsuiker) bij intensive care (IC) patiënten is sterk geassocieerd met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Het nauwkeurig en tijdig meten van glucoses in deze populatie is dan ook van cruciaal belang. Continue glucose meting (CGM) lijkt hiervoor veelbelovend, maar wordt nog niet gebruikt op de IC omdat nog onvoldoende bekend is over de betrouwbaarheid van deze meting in de IC-populatie. Het doel van het onderzoek waar vanuit het Deventer Ziekenhuis Kim Kamphorst mee bezig is, is te onderzoeken wat de discrepantie is tussen de CGM en point-of-care-metingen bij patiënten op de IC, en of dit voor alle patiëntengroepen/karakteristieken hetzelfde is.

Verbeterde Verpleeghuis Toegang

Ze is geen hoofdonderzoeker, maar Karen Jansen (TLB) is wel co-onderzoeker bij een voucher die naar de UT ging. Een onderzoek dat ook aansluit op het Regionaal Transferpunt. Efficiënte doorstroom van ziekenhuispatiënten naar het juiste verpleeghuisbed, inclusief verpleegkundige, is cruciaal voor de toekomstbestendigheid van de zorg in het licht van de groeiende zorgvraag en het tekort aan verplegend personeel. Met behulp van ziekenhuisdata worden nu modellen ontwikkeld die de vraag naar verpleeghuiszorg op lange, middellange en korte termijn voorspellen.

KNO 3D: the movie

Speciale aandacht tijdens de uitreiking van de vouchers was er voor een oud PIHC-project. In 2022 kreeg de KNO-maatschap een voucher voor de doorontwikkeling van een 3D-bril waarbij supervisie op afstand mogelijk is. Een arts kan dan een fellow begeleiden van de poli en zelfs kan iemand elders in Nederland meekijken bij een operatie. Afgelopen week stond er ook een groot verhaal in de Stentor over deze met PIHC-gelden mogelijk gemaakte innovatie. We schreven er eerder over in ons Innovatiemagazine Vooruitgang en speciaal voor de PIHC-uitreiking is er nu ook een filmpje gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe het werkt.