Menu
Nieuws

'Standaard content geeft impuls aan zorgkwaliteit'

1 november 2019

Nog een paar weken en dan stappen we over naar HiX met standaard content. Wat kunnen we verwachten? En waarom is deze overstap nodig? Eric Kroon (Raad van Bestuur Deventer Ziekenhuis) en Bas Schouten (projectleider ChipSoft) kijken vooruit.

Nieuw Elektronisch Patiëntendossier

Vanaf 29 november werkt Deventer Ziekenhuis in een EPD dat gestandaardiseerde inhoud bevat voor iedere zorgprofessional. Bas Schouten: “Dit betekent onder meer: specifieke verslagleggingsmogelijkheden voor ieder specialisme en ingebouwde order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om aanleveringen te realiseren.”

Waarom is die overstap noodzakelijk?

Eric: “Onze huidige applicatie bevat veel maatwerk. Momenteel is er een transitie gaande in het zorglandschap, waarbij de zorg steeds meer wordt vormgegeven in netwerken en ketens. Daarbij is de uitwisselbaarheid van data heel belangrijk. Om data te vertalen naar begrijpelijke informatie voor artsen, patiënten en collega-zorginstellingen, is het belangrijk dat alle zorgorganisaties data allemaal op dezelfde wijze registreren. Dat gaat over eenvoudige gegevens, zoals datumnoteringen, maar ook over allerlei waardebepalingen bij onderzoeken. Standaard content voorziet hier optimaal in.”

“Die eenduidigheid is ook belangrijk om onze prestaties met andere zorginstellingen te kunnen vergelijken”, vervolgt Eric. “Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we toegevoegde waarde bieden. Als je kwaliteit van zorg wilt wegen, moet je appels met appels vergelijken. Ook dat is een belangrijke overweging geweest om over te stappen op standaard content.”

Wat levert de overstap naar standaard content ons op?

Eric: “In eerste instantie behalen we veel voordelen doordat we onze werkprocessen opnieuw tegen het licht houden. Daaruit komen veel verbeteringen die we direct in HiX kunnen toepassen. Ook krijgen onze zorgprofessionals een EPD met inhoud die op hun werkzaamheden is afgestemd, met alle bijbehorende registratie- en naslagmogelijkheden. Nieuwe EPD-inhoud betekent ook dat we op een aantal plekken functionaliteit verliezen. Dat is inherent van het afstappen van maatwerk en in sommige gevallen echt vervelend, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we na livegang kunnen doorbouwen op functionaliteiten die zich hier al eerder hebben bewezen.”

“De standaard content biedt ook voordelen die patiënten en artsen misschien niet direct aanvoelen”, vertelt Eric. “Zo zijn de integriteit, actualiteit en beschikbaarheid van data beter gewaarborgd. Ons huidige maatwerk-EPD brengt op dit vlak risico’s met zich mee. Tot op heden zijn we er goed in geslaagd de data veilig, toegankelijk en up-to-date te houden, maar naarmate de ontwikkelingen doorgaan, vraagt dat steeds meer handwerk en aanpassingen. Dat wordt steeds complexer.”

Welke gevolgen heeft standaard content voor het beheer?

Bas: “ChipSoft neemt het leeuwendeel van het onderhoud op zich, waardoor het Deventer Ziekenhuis altijd automatisch voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en beschikt over de laatste innovaties. Hierdoor neemt de druk op jullie applicatiebeheerders af, zodat zij zich intensiever kunnen richten op procesoptimalisatie.”

Staat 29 november al dikgedrukt in jullie agenda’s?

Eric: “Jazeker! Ik kijk erg uit naar de overstap. Het is prachtig om te zien hoe onze medewerkers samen met ChipSoft consultants samenwerken om het beste ervan te maken. Er is veel energie en dynamiek in huis om hier een succes van te maken. Ik zie de livegang van 29 november echt als een beloning voor het harde werken, in de wetenschap dat we moeten wennen en veranderingen soms lastig zijn. In die zin is het ook best spannend. Ik hoop dat we er ook na de livegang alles aan blijven doen om via ICT een impuls te geven aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg. We moeten niet achterover gaan leunen om te kijken wat we hebben bereikt, we moeten door!”

Bas: “De uitdaging van dit project zit hem in het feit dat Deventer Ziekenhuis al een vergevorderd EPD heeft draaien en nu overgaat op een andere werkwijze met standaard content. Ik ben ervan overtuigd dat dit zal slagen, gezien de goede samenwerking tussen Deventer Ziekenhuis en ChipSoft.”