Menu
Nieuws

Salland United: gewoon goed geregeld

23 september 2021

Na vijf jaar voorbereiding ging deze week netwerkorganisatie Salland United live. Meer dan veertig regionale zorgorganisaties, gemeenten en de zorgverzekeraar trekken binnen dit netwerk samen op om ook voor de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg dicht bij de burger te organiseren. Met als missie: zorg en welzijn gewoon goed geregeld in Salland.

Juiste zorg op de juiste plek met de juiste professionals

Een breed pallet aan zorgorganisaties had zich gemeld op het regiocongres Salland UniTEDx in de Deventer Schouwburg. Van Buurtgeluk, Humanitas Deventer, Iedereen Actief en Tactus, tot vier gemeenten, Deventer Ziekenhuis, verzekeraar en opleiders Saxion en ROC Aventus. Allemaal met één doel: niet alleen, maar samen werken aan de juiste zorg op de juiste plek met de juiste professionals. Niet van het kastje naar de muur worden gestuurd, maar één aanspreekpunt voor bijvoorbeeld een oudere alleenstaande. Voorzitter Salland United en lid raad van bestuur Carinova Jan Griepink sprak van een uniek moment dat zoveel organisaties samen een ambitie delen. ‘We bundelen de krachten in Salland.’ Zorgwethouders van de vier gemeenten verwoordden de samenwerking als volgt: ‘Gezondheid houdt niet op bij de gemeentegrenzen.’

Vijf coalities

De zorg staat komende decennia voor grote uitdagingen. Zorgkosten stijgen, mensen worden ouder en het aantal werkenden neemt af. De instroom van leerlingen in het onderwijs is over tien jaar maar liefst twintig procent lager dan nu. Er zal een ‘war for talent’ zijn. ‘Al die uitdagingen kunnen we alleen samen te lijf’, was de boodschap van de veertig partijen. Over grenzen heen, geen onnodige barrières opwerpen. Binnen Salland United zijn inmiddels 370 projecten opgestart of gaan starten waarin verschillende professionals samen optrekken om zorg en welzijn beter te organiseren. Deze projecten zijn in coalities gegroepeerd rond vijf centrale thema’s: preventie, versterken van eigen regie en zelfstandigheid van ouderen, optimaliseren inzet van (zorg)professionals, de juiste zorg op de juiste plek en technologie als katalysator.

Bewoners centraal

Alle vijf coalities presenteerden zich bij de livegang van Salland United aan elkaar. Beweegmakelaars lieten zien hoe ze mensen weer in beweging krijgen, er kwamen voorbeelden voorbij van hoe technologie nu al ingezet wordt voor zorg en er werd stilgestaan bij hoe we middels preventie mensen uit de zorg kunnen houden. Organisaties als Raalte Gezond en Natuur in de stad zijn er om mensen op te vangen die het even moeilijk hebben. ‘Een wandeling in de natuur helpt soms beter dan een medicijn’, was te horen op het regiocongres. Kleinschalige hulp, heel dichtbij. En zo was Finn op het congres om te vertellen hoe hij via Buurtgeluk van depressief weer geluk in het leven heeft gevonden. ‘Ze keken naar wat ik kan, niet naar mijn problemen.’ En Jackie van Beek van woon- en zorgcentrum ‘t Dijkhuis Bathmen stelde: ‘We willen werken aan de uitdagingen van de toekomst. Dat ouderen bijvoorbeeld één aanspreekpunt hebben voor hun zorgvragen. In gesprek met de Sallanders en aansluiten bij wat hun behoefte is.’

Arbeidsmarkt

In de coalitie Inzet zorgprofessionals werd vooral ingegaan op de toekomstige arbeidsmarkt. Ambitie hier is om het voor mensen mogelijk te maken bij meer dan één zorgwerkgever actief te zijn. Zo kunnen (jonge) mensen niet alleen beter kiezen welk werk ze leuk vinden, maar blijven zorgverleners ook eerder behouden voor de regio. De centrale ambitie hier: over vijf jaren leiden we hier onze zorgprofessionals samen op, in en voor de regio. ‘Er is krapte op de arbeidsmarkt. Laten we elkaar niet gaan beconcurreren, maar versterken’, zei Jan Griepink: ‘We wisselen nu al wel personeel uit, maar kunnen dit personeelsbeleid meer strategisch inzetten.’ Veel aandacht ook voor de juiste zorg op de juiste plek. Mensen hoeven niet altijd naar het ziekenhuis om goede zorg te krijgen. Soms kan dit ook prima thuis geregeld worden.

Wally

Door samen op te trekken in Salland zijn bijvoorbeeld in een aantal wijken een “Wally” aanwezig. Dat is bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die zorgt voor verbinding in alle haarvaten van de wijk.’ Bij “Wally” kunnen mensen dus terecht met al hun vragen over zorg en welzijn. “Wally” Inge Obdeijn vertelt bijvoorbeeld dat de contacten tussen haar en de huisarts in de wijk heel nauw zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de huisarts sneller kan schakelen met initiatieven in de wijk. Inmiddels lopen er al twintig Wally’s rond in Deventer en we willen er meer in de regio.

Boodschap tijdens het regiocongres was ook dat technologie de komende jaren de rode draad is tussen de coalities. Naast deze rode draad was er ook de rode knop. Met het indrukken daarvan, ging Salland United na vijf jaar live met een eigen landingspagina op internet. Een toekomst samen, er is geen weg terug meer.

Bekijk de website

In de Stentor

Meer dan veertig Sallandse partijen hebben zich officieel verbonden om samen de toekomstproblemen in de zorg te tackelen. Onder de noemer Salland United is een bijzondere samenwerking ontstaan. Desiree Creemers van het Deventer Ziekenhuis en Jan Griepink van Carinova leggen uit hoe belangrijk dit is in het artikel van de Stentor.

Lees hier het artikel