Menu
Nieuws

Pré-opening beweeg- en beleeftuin

5 april 2019

Met het planten van viooltjes, verrichte aankomend burgemeester van Deventer Ron König een soort pré-opening van de beweeg- en beleeftuin achter het Deventer Ziekenhuis. Een tuin voor bezoek, burgers en personeel om even de ontspannen. De officiële opening van de tuin volgt 1 juni.

De cirkels is rond

De cirkel is rond. Twee jaar geleden stuurde Anne-Britt Draaijer een briefje naar toenmalig burgemeester Andries Heidema. Ze schreef: Beste burgemeester. Ik ben 9 jaar en kom uit Deventer. Ik kwam op het idee dat er een tuin komt, in het Deventer Ziekenhuis.’ En die tuin kwam er. De dag nadat Ron König was voorgedragen als nieuwe burgemeester van Deventer, werd door vrijwilligers van gemeente en ziekenhuispersoneel tijdens een ‘werkdag’ de laatste hand gelegd aan de tuin. Als beoogd nieuwe burgemeester was König zelf aanwezig om het werk van voorganger Heidema af te ronden door viooltjes te poten. Ook de directie van het Deventer Ziekenhuis (Gita Gallé en Eric Kroon) had voor deze gelegenheid de klompen aangetrokken om de laatste hand aan de tuin te leggen.

Healing environment

Een beweeg- en beleeftuin was een al lang gekoesterde wens van het ziekenhuis. Een tuin voor patiënten, personeel, bezoek en mensen die bijvoorbeeld lang moeten wachten tijdens de operatie van een geliefde. Even naar buiten voor afleiding of rust. Dat kan straks in de tuin. Ook voor de bewoners van het aangelegen Schalkhaar kan de tuin een mooie plek ter ontspanning zijn. Het plan bestond al langer, Anne-Britt zorgde ervoor dat het vliegwiel ging draaien. Anne-Britt zelf was op de werkdag aanwezig om mee te helpen de tuin af te maken. Aan Ron König vertelde ze over haar plan. Als de tuin af is, zal er ook een Anne-Britt-bank komen te staan. Voorzitter raad van bestuur Gita Gallé vertelt tussen het poten van bloemen en planten door: ‘Wat ik mooi vind aan deze tuin, is dat dit echt een samen-project is. Veel partijen hebben meegedaan. Het sluit ook prachtig aan bij de wens van ons ziekenhuis om een healing environment te zijn. We brengen mensen hiermee letterlijk in beweging.’

Sponsoring

Op een uitvraag onder ziekenhuiscollega’s om een boom, struik of siersteen te sponsoren, kwamen diverse reacties binnen. Nu nog wapperen er briefjes aan de bomen, straks komen er bordjes met wie wat heeft gedoneerd. Zo heeft de Paramedische Dienst een lindeboom laten plaatsen ter nagedachtenis aan een vorig jaar overleden collega. Ook de hele afdeling A1 (Verloskunde) meldde zich voor een fruitboom. Mooie symboliek: Verloskunde is de afdeling van het nieuwe leven en een fruitboom geeft ook elk jaar nieuw leven. Een andere collega liet weten graag een knotwilg te willen doneren ter ere van haar overleden vader. De afdeling Medische Psychologie sponsorde een boom en de medische staf laat twee bankjes plaatsen. De raad van bestuur, de cliëntenraad, de bomenstichting... Hulp kwam uit alle hoeken. Projectmanager Marja Fuchs van het ziekenhuis vindt het allemaal hartverwarmend. ‘Prachtig om te zien dat zoveel mensen en ook de gemeente en provincie het project ondersteunen. Geweldig om hier straks patiënten, familie, burgers en ziekenhuismedewerkers te zien wandelen en zitten.’