Menu
Nieuws

PIHC-vouchers voor Deventer tech-onderzoek

26 januari 2021

Het Deventer Ziekenhuis heeft als hoofdaanvrager twee van de elf PIHC-vouchers (Pioneers in Healthcare) in de wacht gesleept. Eén voor darmonderzoek en één voor allergieonderzoek. De vouchers -bedoeld om regionale onderzoek naar gebruik van technologie in de zorg te stimuleren- werden voor de zevende keer uitgereikt. Aan elke voucher is een onderzoeksbudget van 60.000 euro gekoppeld.

Regionale zorgontwikkeling door technologie

Pioneers in Health Care (PIHC) is een onderzoeksinitiatief van de regio’s Twente en Salland. Initiatiefnemers zijn Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Medisch Spectrum Twente, Ziekenhuisgroep Twente en Deventer Ziekenhuis. Samen stellen zij geld beschikbaar voor medisch-technologisch onderzoek. Nadruk ligt op de toepassing van nieuwe technologie die leidt tot patiëntvriendelijkere en betere zorg. Nieuw dit jaar is dat ook investeringsmaatschappij Reggeborgh een financiële bijdrage levert. Bij de winnende projecten is er altijd sprake van een koppeling tussen een ziekenhuis (DZ, MST, ZGT) en een onderzoeksinstituut (UT, Saxion).

Allergie

Tijdens de online ‘award-ceremonie’ mocht research coördinator Joyce Faber als laureaat één van de PIHC-vouchers in ontvangst nemen. Zij legt uit waarvoor het Allergie Behandel Centrum de 60.000 euro gaan gebruiken. ‘Middels een huidpriktest meten we al jaren wat de reactie (sensibilisatie) van een kind is. De grootte van de reactie (de kwaddel) geeft de kans op allergie weer. Hoe groter de kwaddel, hoe groter de kans op allergie. Wat we nu doen is met de pen een cirkel maken om de kwaddel en zo goed mogelijk de oppervlakje berekenen. Dat is natuurlijk niet nauwkeurig. Wat we met dit onderzoek willen is met een smartphone of tablet een foto maken van het reactieoppervlak (kwaddel) zodat exact en automatisch het oppervlak berekend kan worden. Dat systeem willen we als app gaan aanbieden zodat ook andere ziekenhuizen het kunnen gaan inzetten, Maar ook huisartsen kunnen zo een eerste allergietest doen. Zo kunnen we zorg veel meer naar de patiënt toebrengen.’ Maar ze willen nog verder. Joyce: ‘Met een 3D-camera willen we ook de dikte van de kwaddel gaan berekenen. Dat levert een nog betere indicatie op of iemand allergisch is of niet. En we willen ook al die berekeningen gaan samenbrengen zodat je met deep-learning en artificial intelligence uiteindelijk een veel nauwkeuriger kansberekening kunt gaan doen. Je hebt veel twijfelgevallen, en A.I. kan je helpen om tot betere voorspellingen te komen. Door steeds meer data in te brengen, wordt de voorspelling steeds nauwkeuriger.’

Darmkanker

De tweede ‘Deventer’ PIHC-winnaar is MDL-arts Frank ter Borg. Ook hij mag -samen met de UT Enschede - onderzoeksgeld gaan besteden. Hij wil onderzoek doen naar een verbeterde endo-echografische beoordeling van de infiltratie in de darmwand van vroege darmkanker met kunstmatige intelligentie (a Tempo studie). Door het bevolkingsonderzoek wordt vaker in een vroeg stadium darmkanker ontdekt, wat darmsparend kan worden verwijderd met een endoscoop. Voorwaarde is dat de tumor alleen in het slijmvlies zit en niet dieper infiltreert in de spierwand van de darm. De kans op succes wordt ingeschat op grond van het aspect van de tumor; bij diepere ingroei is dit echter niet betrouwbaar. Met inwendige echografie kan de relatie tot de spierwand daadwerkelijk worden afgebeeld. Echter, alleen in geoefende handen kan acceptabele betrouwbaarheid worden bereikt. Dit onderzoek wil nagaan of automatische beeldherkenning en interpretatie de reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid verbeteren.

Robot als maatje

Het Deventer Ziekenhuis is ook nog betrokken bij een derde onderzoek dat eveneens een PIHC- voucher kreeg. Niet als hoofdaannemer, maar als sub-aannemer. Joyce: ‘Maar we gaan daar zeker in meedoen en krijgen daar ook onderzoeksgeld voor.’ In dit onderzoek wordt een robot als ‘maatje’ ingezet bij kinderen die kanker hebben. Deze kinderen zijn vaak inactief. Joyce: ‘De robot kan een kind activeren. Bijvoorbeeld door opdrachten te geven. We willen gaan meten of de robot een kind tot bewegen aanzet en ook automatisch gaan meten hoeveel een kind beweegt.’

Onderzoek in de breedste zin van het woord

Dit jaar werden, ondanks dat corona samenwerking tussen de instituten bemoeilijkte, toch 36 voorstellen ingediend. Elf onderzoeksteams zagen hun onderzoeksvoorstellen beloond met elk 60.000 euro. Het PIHC heeft tot doel samenwerkingsinitiatieven in de regio te stimuleren. ‘Juist dit soort initiatieven geeft onderzoekers de kans om te komen tot nieuwe technologieën die de zorg voor patiënten verbetert’, aldus MST bestuursvoorzitter Sophia de Rooij tijdens de award-uitreiking waar ook onze directeur Desiree Creemers aanwezig was en een paar awards uitreikte. Tijdens de online uitreiking werd duidelijk dat de meeste onderzoeken die in de zeven jaar werden opgestart nog steeds doorgang vinden. Zonder deze subsidies zouden deze onderzoeken vermoedelijk nooit zijn opgestart.