Menu
Nieuws

Oorcentrum in Topklinisch Register STZ

19 maart 2021

De behandelingen van oor- en gehooraandoeningen door de KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis zijn van een dermate hoog niveau dat ze een plek hebben gekregen in het Topklinisch Register van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). We zijn het eerste STZ-ziekenhuis in Nederland met deze specifieke erkenning voor oorzorg. ‘Een vignet om in een wijde regio te kunnen laten zien: kom naar het Oorcentrum Deventer voor goede oorzorg.’

'Kom naar Deventer voor goede oorzorg'

De aanvraag voor een status in het STZ-register is eigenlijk geleidelijk gegroeid, vertelt otologie-fellow Pauline van Kempen. ‘We kregen steeds meer aanvragen uit het land van AIOS of ze hun differentiatiestage otologie in Deventer konden doen. Voorzichtig zijn we toen gaan denken: hé misschien hebben we hier in Deventer de zorg voor oor- en gehooraandoeningen wel heel goed voor elkaar. Alleen zijn we in Deventer niet zo gewend dat naar buiten toe breed uit te meten.’ KNO-arts Joeri Buwalda noemt het een optelsom van factoren. ‘Het is allereerst natuurlijk de goede medische oorzorg voor volwassenen en kinderen, maar die zorg hebben we ook nog eens goed georganiseerd. We leiden coassistenten, AIOS en (super specialiserende) KNO-artsen op, doen wetenschappelijk onderzoek en zijn ook innovatief. Als Deventer KNO-artsen hebben we bijvoorbeeld een rol gespeeld in het opstellen van landelijke richtlijnen voor ooraandoeningen en kwaliteitsregistratie. Tel je dat allemaal op dan staat hier een geweldig centrum voor oor-expertise. De STZ ziet dat net zo, door ons nu op te nemen in het STZ-register. We zijn het enige STZ-ziekenhuis met deze expliciete erkenning.’ Het gaat Buwalda te ver om te zeggen dat ze nu betere zorg leveren dan andere ziekenhuizen. ‘Maar dit is toch wel een vignet waarmee we in een wijde regio kunnen laten zien: kom naar het Oorcentrum Deventer als je goede oorzorg wilt.’

Optelsom van ervaring

Zes KNO-artsen van wie er twee, en na voltooiing van het fellowship drie, zich specifiek hebben toegelegd op de oorchirurgie. Zo heeft Buwalda veel ervaring in de stijgbeugel- en cholesteatoomchirurgie. Bij een cholesteatoom hopen huidcellen zich op aan de verkeerde kant van het trommelvlies. Bij uitdijing ervan kan dat een verwoestende werking hebben voor de omliggende structuren. Collega KNO-arts Steven Bom is, naast de cholesteatoomchirurgie, gespecialiseerd in botverankerde hoortoestellen. Bom: ‘We hebben opgeteld als KNO-artsen veel ervaring. Samen kunnen we het hele pallet van hoogwaardige oorzorg aanbieden. Implantaties van elektroden in het slakkenhuis en operaties in de brughoek doen we hier niet, maar voor eigenlijk alle andere oorzorg kunnen mensen in Deventer terecht.’

Innovaties

STZ-ziekenhuizen zijn innovatieve ziekenhuizen. Zo zijn we in Deventer bezig om een infrastructuur aan te leggen die het mogelijk maakt dat experts van buiten (bijvoorbeeld KNO-specialisten uit een academisch ziekenhuis) mee kunnen kijken tijdens een operatie in Deventer om - indien nodig- operatie-adviezen te geven bij complexe ingrepen. Buwalda: ‘Dat is voor ons echt een stip op de horizon.’ En de corona-tijd leidde ook tot een opmerkelijke andere innovatie op het gebied van doelmatige zorg. Bom: ‘Voorheen moest iemand die van de audicien te horen kreeg dat-ie hoorproblemen heeft, eerst naar de huisarts die vervolgens een verwijzing naar de KNO-arts moest afgeven. In het ziekenhuis deden we dan een soortgelijke test als de audicien en schreef een KNO-arts een hoortoestel voor. Voor die groep patiënten waarvan glashelder is dat (bijvoorbeeld door ouderdom) een hoortoestel nodig is, kan nu zonder verwijzing en zonder ziekenhuisbezoek een gehoorapparaat worden voorgeschreven. Daarvoor volstaat nu een telefonisch consult, indien de anamnese en de hoortest geen bijzonderheden aan het licht brengen die nader onderzoek behoeven.’

Taart en toosten

Vandaag werd de opname in het STZ-register op bescheiden wijze gevierd. In aanwezigheid van de KNO-artsen, de raad van bestuur en de voorzitter van de medische staf. Pauline daarover: ‘Fijn dat de raad van bestuur en het stafbestuur ons steunden in de aanvraag. Zo staat een heel ziekenhuis erachter.’ Het is de vijfde STZ-register erkenning voor het Deventer Ziekenhuis. Eerder werden in het topklinisch register al opgenomen: darmsparende endoscopische behandelingen, kinderallergologie, het expertisecentrum patellofemorale chirurgie en de schouder- en elleboogzorg.