Menu
Nieuws

Nieuwe locatie Apotheek aan de voorzijde van het ziekenhuis

8 mei 2024

Dienst Apotheek Salland is verhuisd, naar de nieuwe locatie aan de voorzijde van het ziekenhuis, naast de hoofdingang. Inclusief een eigen ingang, twee spreekkamers, vier balies en binnenkort volgt er een gekoelde uitgifteautomaat om medicatie af te halen.

Drie keer zo groot

De nieuwe locatie is drie keer zo groot ten opzichte van de oude locatie in de centrale hal. Een open en lichte ruimte met voldoende opslag en meer balies om mensen te kunnen helpen. Collega’s werken direct aan de balie, waardoor er tussendoor laagdrempelig contact is voor eventuele vragen. Verder is het werkproces slimmer ingericht. Zo is de koelopslag van dure medicatie nu ook aanwezig in de apotheek zelf en hoeven collega’s hiervoor minder vaak heen en weer te lopen naar een andere locatie.

24/7 open

De apotheek is 24/7 open. Voor de kliniek, de spoedeisende hulp, de huisartsenpost, de poli’s, de medewerkers en de dagbehandeling. De apotheek is een samenwerkingsverband tussen het Deventer Ziekenhuis, de andere apotheken en apotheekhoudende huisartsen in Salland. Nieuw zijn ook de spreekkamers die gebruikt kunnen worden voor patiënt- en prik instructies.

Kluissysteem

Binnenkort volgt er nog aan de buitenzijde van de apotheek een kluissysteem waar bezoekers klaargemaakte medicatie kunnen afhalen. Speciaal voor dure, specialistische medicijnen die gebruikt worden in de dermatologie, reumatologie, MDL en long. Voor rolstoelgebruikers is er een speciale oprit.