Menu
Nieuws

Nieuwe bestuurder Desiree: 'Deventer past bij mij'

16 juni 2020

Desiree Creemers is de nieuwe bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis. Ze wil verder op de ingeslagen weg van netwerkzorg: in Salland meer samen zorg bieden. ‘In de coronatijd hebben zorgpartijen laten zien goed te kunnen samenwerken. Dat wil ik vasthouden en uitbreiden.’

‘Verbinding zoeken met elkaar’

Desiree Creemers gelooft in de weg van netwerkgeneeskunde; in nauwe afstemming met de omgeving en andere (zorg)partners samen werken aan zorg met oprechte aandacht. ‘In de coronatijd hebben we bewezen dat we goed kunnen samenwerken met zorgaanbieders.’ Het Deventer Ziekenhuis heeft zelfs tijdelijk personeel uitgeleend aan andere instellingen. Desiree: ‘Het draait om de juiste zorg op de juiste plek. Gepaste en zinnige zorg bieden en de zorg ont-regelen waar dat kan.’ Als dat in het ziekenhuis moet, is iedereen welkom. Maar kan het anders, dichter bij de patiënt, moeten we daar naar kijken. Desiree: ‘Als ik ergens op wil sturen, is het op het verbeteren van de uitkomsten van de zorg voor de patiënt, waarde gedreven en doelmatig.’

Kinderarts en medisch directeur

Desiree Creemers studeerde geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en specialiseerde zich tot kinderarts; met nierziekten bij kinderen als superspecialisme. Tijdens haar studie geneeskunde deed ze de opleiding Bestuur- en Organisatiewetenschappen ernaast. Zeker gezien haar nieuwe functie als voorzitter raad van bestuur van het Deventer Ziekenhuis een gedroomde combinatie: kennis van de zorg én kennis van organisatiekunde. Na haar studie werd Desiree kinderarts in het WKZ in Utrecht om uiteindelijk in Arnhem bij Rijnstate te belanden. Daar combineerde ze de baan van kinderarts met die van medisch directeur.

Rijn naar IJssel

Over haar overstap van ‘Rijn naar IJssel’, zegt Desiree. ‘Deventer maakte iets bij me los. Het Deventer Ziekenhuis heeft in het land een hele goede reputatie en voor mij qua ziekenhuis ook de juiste omvang. Ik geloof niet in mologgen van ziekenhuizen. Daar ga je op een gegeven moment contact verliezen. Deventer is geen klein ziekenhuis, én wel een STZ-ziekenhuis en leidt dus op en innoveert. Deventer heeft ook een eigen plek én bestaansrecht binnen de ring Gelre, Isala, MST/ZGT. Alles viel op zijn plek. Ik had aan alle kanten het gevoel: Deventer past bij mij als ziekenhuis. Het bood mij een mooie kans om een volgende stap te maken.’

Zo goed, zo mooi

Voor Desiree waren het ook in Arnhem hectische maanden. Hoe kijkt zij terug op de corona-crisis? ‘Ik zat in het crisisbeleidsteam in Arnhem en heb ervaren dat ik –ondanks dat het een akelig virus is qua menselijk leed- crisismanagement ontzettend leuk vind. Hete vuren, moeilijke beslissingen, snel schakelen…. Dat ligt me. Daarnaast heb ik de afgelopen maanden nog meer bewondering gekregen voor zorgpersoneel. Hoe die de afgelopen maanden over eigen grenzen heen zijn gegaan, is ongekend. Samen, flexibel. Zo snel, zo goed. Ook mooi hoe dankzij digitale middelen opeens zorg op afstand of thuiswerken wél mogelijk bleek. Dat moeten we – met een goede balans om mensen wel te blijven zien in het ziekenhuis – vasthouden.’ Soms in het ziekenhuis, soms op de plek die beter bij de patiënt past. Netwerkzorg dus. Desiree: ‘We moeten meer verbinding zoeken met elkaar.’