Menu
Nieuws

Nazorg voor CVA-patiënten neemt onzekerheid weg

8 december 2021

Chronisch vermoeid. Te veel prikkels. Uitvalverschijnselen. Spraakproblemen. Krachtverlies. Mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad (CVA), kampen vaak met restverschijnselen. Soms zichtbaar, soms onzichtbaar. De CVA-nazorgpoli van het Deventer Ziekenhuis is er juist om die ‘vergeten’ groep patiënten te ondersteunen in hun herstel. ‘In Salland staat geen CVA-patiënt er alleen voor.’

'We laten mensen er thuis niet alleen voor staan'

Jaarlijks komen er enkele honderden mensen met een herseninfarct of hersenbloeding (CVA) in het Deventer ziekenhuis terecht. In het ziekenhuis krijgen deze mensen alle zorg die nodig is. Maar weer thuis, komen vaak de vragen. Lizette Timmer, specialistisch verpleegkundige neurologie: ‘Uit onderzoek is gebleken dat hersenletselpatiënten en hun naasten na ontslag vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan, vooral wanneer ze thuis het leven weer op moeten pakken.’ Om dat gat te dichten, is er sinds 2015 een goed lopende CVA-nazorgpoli.

Batterij laadt niet op

Iedere CVA patiënt die in het Deventer Ziekenhuis opgenomen is geweest en na ontslag uit het ziekenhuis direct naar huis gaat, krijgt een uitnodiging voor een nazorggesprek op de polikliniek neurologie. Dit gesprek vindt vier tot zes weken na ontslag uit het ziekenhuis plaats. Lizette: ‘Deze periode geeft de patiënt en naasten de kans thuis te ervaren hoe het gaat. Tijdens het nazorggesprek is er aandacht voor de impact die het CVA heeft gehad op het dagelijks leven.’ Weer acht weken later volgt een tweede –telefonisch- consult waarin de CVA-patiënt nogmaals wordt gevraagd naar het herstel. Soms is restschade na een CVA direct merk- en zichtbaar. Spraakverlies, uitval van lichaamsfuncties, minder kracht. Soms zijn de gevolgen echter onduidelijker. Voor de patiënt én de buitenwacht is dat nog lastiger. Het zorgt voor onbegrip omdat mensen denken dat de patiënt genezen is. Lizette: ‘Mensen zijn bijvoorbeeld snel moe of krijgen te veel prikkels. De batterij laadt niet op, ook niet na een goede nachtrust. Hierdoor kunnen prikkels van bijvoorbeeld de televisie of visite al te veel zijn. Aan de buitenkant zie je dat niet. Al dat soort signalen pikken we wel op bij de CVA nazorg. We kunnen zo nodig therapieën of zorg inzetten om de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.’ De nazorg is ook belangrijk omdat de patiënt zelf in het ziekenhuis in een soort overlevingsstand heeft gestaan en informatie die wordt gegeven niet blijft hangen. Lizette: ‘We geven tijdens de nazorg deze informatie opnieuw en er is gelegenheid om vragen te stellen, zodat de patiënt en de omgeving beter kan omgaan met wat er is gebeurd.’

Sallandse Aandacht

Is de nazorg vanuit het ziekenhuis voorbij, betekent dat niet dat de patiënt er uiteindelijk toch alleen voor staat. Lizette: ‘Sinds 2019 is het Deventer Ziekenhuis het startpunt van het casemanagementnetwerk Salland. Hierin vormen deskundigen uit allerlei Sallandse instellingen één team. Er zitten onder andere revalidatie-instellingen, thuiszorgorganisaties en verzorgingshuizen in dit netwerk. Het Deventer Ziekenhuis heeft nauw contact met deze instellingen. Wanneer de patiënt na ontslag uit het ziekenhuis naar een klinische revalidatiesetting gaat, start een casemanager in de betreffende instelling deze CVA nazorg op. Op deze manier borgen we de mogelijkheid tot casemanagement voor iedere CVA-patiënt in de regio Salland. Met als ultiem doel dat geen enkele CVA patiënt het gevoel heeft er alleen voor te staan.’