Menu
Nieuws

Informatie in veilige handen in Deventer Ziekenhuis

21 november 2023

Het Deventer Ziekenhuis heeft de NEN 7510-certificering ontvangen, het keurmerk voor informatiebeveiliging in de zorg. Hiermee voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke eisen om zorgvuldig om te gaan met informatie over medewerkers, patiënten en anderen.

Zorgvuldig omgaan met gegevens

Dit betekent dat de informatiebeveiliging in ons ziekenhuis goed geregeld is en dat we stappen blijven ondernemen om dit verder te verbeteren. Net als andere ziekenhuizen in Nederland gebruiken we steeds meer digitale middelen om persoonlijke gegevens van patiënten, medewerkers en anderen op te slaan, naast traditionele methoden zoals papier. Denk hierbij aan MijnDZ, het patiëntenportaal

Belangrijk daarom extra aandacht te besteden aan het correct beveiligen van deze informatie en het trainen van onze medewerkers over hoe ze hier op een zo veilig mogelijke manier mee om moeten gaan.

Sander Kruese, Concern Information Security Officer van het Deventer Ziekenhuis onderstreept het belang: ‘Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan en dat onze systemen goed beveiligd zijn. Iedereen die er werkt of onder behandeling is moet er op kunnen vertrouwen dat er in alle situaties veilig en verantwoord wordt omgegaan met hun privacy gevoelige informatie en dat onze zorgsystemen optimaal functioneren. Met het NEN 7510 certificaat is het voor iedereen duidelijk dat het Deventer Ziekenhuis professioneel omgaat met dit thema.’

Trots en teamprestatie

Kruese: ‘De certificering behalen is niet het werk van één persoon of van één afdeling. Het Deventer Ziekenhuis heeft de laatste jaren extra geïnvesteerd in het onderwerp informatiebeveiliging. Voortdurend verbeteren we onze processen en besteden we aandacht aan het bewustzijn rondom informatiebeveiliging. De ontwikkelingen op dit vlak blijven doorgaan. Voor de certificering hebben we een meerdaagse audit gehad. Om met medewerkers te praten, verschillende afdelingen te bezoeken en te zien hoe wij in de praktijk werken. We hebben het waargemaakt. Een topprestatie en een teamprestatie van de gehele organisatie!’