Menu
Nieuws

Gevolgen (deels) sluiten spoedzorg en verloskunde Gelre Zutphen

9 februari 2023

Het deels sluiten van de spoedzorg en de (acute) verloskunde van Gelre Ziekenhuis Zutphen, hoeft geen gevolgen te hebben voor de continuïteit van zorg in de regio. ‘Wij kunnen het eventuele grotere aanbod van patiënten aan’, laat bestuursvoorzitter Desiree Creemers van het Deventer Ziekenhuis desgevraagd weten. ‘We hebben de laatste jaren vaker aangetoond dat we dat kunnen.’

‘Deventer Ziekenhuis garant voor acute zorg en verloskunde in regio’

‘De gedeeltelijke sluiting in Zutphen van verloskunde en de acute zorg komt misschien wat eerder dan we hadden verwacht’, laat Creemers weten. ‘Maar het Deventer Ziekenhuis is al langer aan het voorsorteren op een verschuivende zorg in de regio. We zien dit scenario in de regio al jaren aankomen en zijn er klaar voor.’ Zo wordt in het Deventer Ziekenhuis aan vernieuwing gewerkt van het Vrouw Kind Centrum. Het Deventer Ziekenhuis denkt ook al langer na over de spoedzorg (SEH, IC en Eerste Hart Hulp) in de regio.

Handen genoeg

Creemers: ‘In coronatijd waarin we veel patiënten uit Brabant en de Randstad opvingen (en ook daarna) hebben we al bewezen dat we extra (spoed)zorgvraag aankunnen, dankzij de inzet van onze medewerkers. We hebben in Deventer voor nu handen genoeg voor extra zorg. We hebben een goed functionerend capaciteitsmanagement waarbij we heel goed op drukte kunnen sturen. Al moeten we altijd oog houden voor werkdruk bij medewerkers die nu al hoog is. Want dat we meer patiënten krijgen, is zeker’, weet Creemers uit ervaring. ‘In ROAZ-verband zien we al langer dat als er zorg ergens in de regio wegvalt, patiënten ook naar Deventer komen. Door de veranderingen in Zutphen zal het aanbod zeker toe gaan nemen. Maar wij staan als Deventer Ziekenhuis garant.’

“Iedere burger die in de regio ziekenhuiszorg nodig heeft, kunnen we helpen. Het Deventer Ziekenhuis is er klaar voor.”

– bestuursvoorzitter Desiree Creemers

Integrale zorg

Creemers ziet het ook als een verantwoordelijkheid om in de regio te helpen als er een vraag naar zorgplekken is. ‘We hebben landelijk een Integraal Zorg Akkoord afgesproken. Daarin wordt opgeroepen om zorg “samen” te organiseren met andere zorginstellingen in de regio. Samen met de omliggende ziekenhuizen (waaronder met name Gelre) hebben we nu al goede gesprekken hoe we bijvoorbeeld hoogcomplexe zorg, regionaal samen kunnen organiseren. We borgen met elkaar de zorg in de regio. Iedere burger die in de regio ziekenhuiszorg nodig heeft, kunnen we helpen. Het Deventer Ziekenhuis is er klaar voor.’