Menu
Nieuws

Fysio nauwer betrokken bij traumapatiënten

28 september 2021

Traumazorg is ketenzorg, maar de rol van de fysiotherapeut ontbreekt nog wel eens in de laatste schakel: die van de poliklinische controles. De nieuwe fysiotherapeutische traumapoli gaat dat hiaat dichten middels een parallel spreekuur naast die van de traumatoloog.

Start fysiotherapeutische traumapoli

Vaak te horen in de spreekkamer wanneer een traumapatiënt na een aantal weken bij de arts komt voor controle: uw breuk herstelt voorspoedig. ‘Maar dat is vaak alleen het medisch beeld’, zegt fysiotherapeut Brian Koldenhof. ‘De patiënt kampt best vaak met restklachten of beperkingen. Dat sporten nog niet gaat, werken nog niet lukt of dat een patiënt minder mobiel is dan dat hij zou willen. De traumatoloog komt vaak niet toe aan het uitgebreid bespreken van de gevolgen in het dagelijks leven van de patiënt of de inhoud van de revalidatie. Dat hiaat willen we gaan dichten door het opzetten van de fysiotherapeutische traumapoli.’

Zorg op maat

Bij traumapatiënten die in de kliniek worden opgenomen, wordt door de traumatoloog bekeken of fysio op dat moment nodig is. Echter, als de patiënt thuis is, kan de situatie veranderen en hiermee ook de zorgbehoefte die de patiënt heeft. Juist die groep patiënten willen we nu beter monitoren en bedienen. Brian Koldenhof: ‘Waar een arts misschien medisch gezien zou zeggen “bouw je herstel rustig” op, krijg je nu bij de fysio mogelijk extra adviezen waardoor de patiënt in zijn eigen tempo herstelt en zorg op maat ontvangt.’

Traumapoli

Concreet betekent dit dat er een parallel spreekuur van de fysio komt, aansluitend aan het controle bezoek bij de traumatoloog. Brian: ‘Doordat wij nu een spreekuur naast de traumatoloog hebben, kan hij de patiënt direct naar ons door sturen. Zo kunnen we medisch en fysiotherapeutisch beleid op elkaar afstemmen.’ De poli wordt in pilotvorm aangeboden op dinsdag- en vrijdagochtend. Brian: ‘Niet elke patiënt hoeft bij fysio langs, maar er is een groep mensen die we nu missen. Mensen die klachten hebben, maar te laat bij een fysio komen. Samen gaan we het zo inregelen dat de “risicogroep”, mensen met klachten die vaak toch fysio nodig hebben, op die dinsdag- en vrijdagochtend gaan plannen. De traumatoloog kan de patiënt nu direct zonder nieuwe afspraak doorsturen naar de nieuwe poli.’

“Een trauma kan prima helen, maar dat wil niet zeggen dat de patiënt geen functionele problemen meer ervaart.”

– fysiotherapeut Brian Koldenhof

Juiste zorg op de juiste plek

De voordelen zijn: de patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment. De traumatoloog en fysiotherapeut werken samen op de poli zodat het beleid afgestemd kan worden en expertise volledig en in combinatie benut wordt. Zo is er een eerdere herkenning van knelpunten of afwijkend beloop en indien nodig een doorverwijzing naar een andere specialisme (o.a. revalidatiearts, gespecialiseerde fysiotherapeut, podotherapeut). Deze pilot is gebaseerd op de werkwijze van Netwerk Traumarevalidatie in Amsterdam. Brian: ‘Onze missie is een kwaliteitsverbetering van de traumazorg door afstemming en consensus tussen het fysiotherapeutische en medisch behandelplan. Dat traumapatiënten niet tussen wal en schip vallen. Een trauma kan prima helen, maar dat wil niet zeggen dat de patiënt geen functionele problemen meer ervaart. We hebben met de nieuwe poli de patiënt eerder in beeld waardoor wij sneller op de klachten kunnen inspelen en gerichte adviezen over het hervatten van werk- en sportactiviteiten en functioneren in het dagelijks leven.’

Multitrauma

Alle multitrauma patiënten worden –anders dan nu- 12 tot 16 weken na ontslag op de fysiotherapeutische traumapoli gezien door een fysiotherapeut. Dat kan ook los van de controle bij de traumatoloog zijn. De patiënten worden dan gescreend of er sprake is van een vertraagd herstel en of er een indicatie is voor gespecialiseerde (multidisciplinaire) behandeling. Brian: ‘Door deze specifieke patiëntengroep nu terug te zien, kunnen wij samen met hen en in overleg met de traumatoloog bekijken of de huidige behandeling voldoet of dat er een andere invulling wenselijk is. Deze patiëntgroep is vaak complex. Niet alleen de patiënt kan vragen hebben, ook de behandelend fysiotherapeut. Door deze screening kunnen wij deze vragen laagdrempelig beantwoorden en hen ondersteunen. Zo wordt traumazorg echt ketenzorg en wordt er een brug geslagen tussen de zorg en expertise in het Deventer Ziekenhuis en de patiëntenzorg dicht bij huis. Nu zien we die patiënt dus veel eerder en kunnen ingrijpen als dat nodig is.’