Menu
Nieuws

Deventer ziekenhuis zet in op verder verduurzamen

10 mei 2021

Het Deventer ziekenhuis voert een actief beleid op duurzaamheid om zodoende de negatieve impact op het milieu (o.a. energie, verspilling, grondstoffen) te beperken. Dat gebeurt op verschillende terreinen, bijvoorbeeld op inkoop, patiëntenvoeding, energiebesparing en afvalstromen.

Oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen

Sinds deze maand beschikt het Deventer ziekenhuis over 12 oplaadpunten voor elektrische auto’s. Acht daarvan bevinden zich op het parkeerterrein en vier in de parkeergarage. Dit zijn allemaal dubbele laadpalen.

De actuele parkeerkosten staan op deze pagina vermeld.

Verder zijn er sinds eind april 10 oplaadpunten voor elektrische fietsen beschikbaar in de 2 overdekte fietsenstallingen voor bezoekers (5 per fietsenstalling). Het opladen van fietsen is gratis.

Gescheiden afvalinzameling

Sinds het najaar van 2020 wordt het afval in de backoffices van het ziekenhuis al gescheiden ingezameld. Sinds vorige maand gebeurt dat ook in de openbare ruimtes en de polikliniek. Restafval, papier en PMD (plastics, metalen en drankkarton) worden als aparte afvalstromen ingezameld.

Wat merkt de bezoeker hiervan?

De bezoeker treft afvalscheidingsunits aan in de openbare ruimtes in plaats van vrijstaande prullenbakken. Verder zijn de zuilen met garderobehaken, tijdschriften en onderin een klein prullenbakje, verwijderd.