Menu
Nieuws

Deventer Ziekenhuis en Saxion werken nauwer samen aan de toekomst van de zorg

21 december 2022

De zorg staat voor grote uitdagingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt en de digitalisering in de zorg. Saxion en Deventer Ziekenhuis slaan de handen ineen om deze uitdagingen samen op te pakken. Zij gaan samen aan slimme oplossingen werken.

'We kunnen elkaar verder helpen'

Saxion Hogescholen en het Deventer Ziekenhuis werken al sinds jaar en dag samen. Nu is er een intentieverklaring getekend om de samenwerking te versterken. Door de zorg– en onderwijswereld nóg dichter bij elkaar te brengen, kunnen we onze patiënten nog beter van dienst zijn en de professional van de toekomst beter opleiden. De samenwerking is gebaseerd op drie thema’s: opleiden, onderzoek en innovatie.

Opleiden van professionals

In het kader van binden, boeien en behouden van medewerkers kunnen de twee organisaties elkaar goed versterken. Naast het investeren in het blijven (en mogelijk anders en innovatiever) opleiden van zorgprofessionals, wordt er ook gekeken naar mogelijkheden voor combinatiebanen, zoals docent bij Saxion en werkzaam in de praktijk in het Deventer Ziekenhuis. Of op termijn deeltijd stageplekken creëren voor deeltijd studenten en carrièreswitchers. Anka Mulder: ‘Bij Saxion willen we graag maatwerk bieden, zoals onze parttime school. Daarnaast is technologie een belangrijk component. De verpleegkundige wordt breder opgeleid met meer kennis van technologie en digitalisering. Ook is er veel belangstelling voor omscholing naar de zorg. Daarom zijn we bezig met FastSwitch-traject voor zij-instromers om een carrièreswitch te realiseren. Nieuwe potentiële zorgverleners in de regio moeten we samen omarmen.’

Wetenschap

De samenwerking tussen zorginstelling en kennisinstelling is van toegevoegde waarde, en zeker ook nodig volgens Desiree Creemers, voorzitter Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis. ‘We kunnen elkaar verder helpen. Onze samenwerking gaat veel breder dan opleiden. We maken een sprong in de technologische innovaties en met name de wetenschap wordt geïntensiveerd.’ Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion voegt toe: ‘We willen praktijkgericht onderzoek versterken, zoals het begeleiden van verpleegkundig onderzoekers. Maar we willen ook een HBO-promovendus (professional doctorate) aanstellen in het Deventer Ziekenhuis.’

“Samen werken we aan de innovaties in de zorg. Een win-win”

– Desiree Creemers

Innovatie

Innovatie speelt ook een belangrijke rol in deze samenwerking. Een groot project wat samen opgepakt gaat worden is het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) in het Deventer Ziekenhuis, waar verpleegkundigen in opleiding, zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoeken combineren. Nu nog als pilot, maar in het voorjaar 2023 operationeel. Desiree Creemers: ‘Vaak krijgen deze studenten adhoc projecten, maar met het ZIC krijgt het meer vorm en inhoud. Samen werken we aan de innovaties in de zorg. Een win-win. Voor de studenten en het onderwijs, maar ook voor ons ziekenhuis waarbij verschillende onderzoeken weer tot mooie oplossingen kunnen leiden die we weer kunnen toepassen in de praktijk.’

Op de foto Desiree Creemers (voorzitter Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis) en Anka Mulder (voorzitter College van Bestuur van Saxion).