Menu
Nieuws

Aandacht voor ontwikkeling arts-assistenten met speciaal coachingprogramma

9 januari 2024

Een kwart van de jonge dokters in Nederland ervaart burn-outklachten; twee jaar geleden was dat nog 14 procent. Sinds een aantal jaren nemen de arts-assistenten van het Deventer Ziekenhuis deel aan een speciaal voor hen ontwikkeld coachingprogramma. Dit helpt onze arts-assistenten en dat is terug te zien in de tevredenheidscijfers én de reacties die we terugkrijgen.

Energie en persoonlijk leiderschap

Mariet Strijdveen staat veel in contact met arts-assistenten. Zij is adviseur ‘leren en ontwikkelen, en coach voor aiossen en aniossen: ‘We zijn ervan overtuigd dat iedere arts-assistent baat heeft bij een intakegesprek met een coach. Dit gesprek wordt voorafgegaan door een gevalideerde online vragenlijst en is gericht op het bevorderen van hun psychisch welzijn. Het dient als basis om verder te werken aan het vergroten van hun energie en het versterken van persoonlijk leiderschap. Elke a(n)ios formuleert tijdens het gesprek een ontwikkeldoel met de mogelijkheid van gerichte begeleiding in de vorm van coaching of intervisie. Daarover worden tijdens het gesprek ook concrete afspraken gemaakt.'

Verankerd in cultuur

Voor Eric Deckers, AIOS chirurgie, is dit het vierde ziekenhuis waar hij werkzaam is in ongeveer acht jaar tijd: ‘De werkwijze van het DZ heeft me enorm geholpen om mezelf te ontwikkelen. Het gaat niet vanzelf en je moet er wel voor openstaan om jezelf te ontwikkelen. Op het moment dat je bepaalde zaken eenmaal beter onder controle hebt, is er ook meer lucht en ruimte om anderen te helpen.'

Hij vervolgt: ‘Dit ziekenhuis heeft iets meer aandacht voor arts-assistent, dat was duidelijk merkbaar en voelbaar. Dit onderscheidt het DZ van andere ziekenhuizen, het hele mensgerichte aspect is verankerd in de cultuur van het ziekenhuis. Het voelt als een warm bad waarin je terechtkomt. Sonja Heinneman, de coördinator van de arts-assistenten, hamert er vanaf dag één al op dat het gebruikelijk is om iedereen in het ziekenhuis vriendelijk te begroeten en dat brengt plezier in het werk. Er zijn landelijke tekorten op het vlak van zorgpersoneel, zo ook arts-assistenten. Het is hierdoor soms wel hard werken, maar met passie en werkplezier is dat voor mij geen enkel punt.’

“De werkwijze van het DZ heeft me enorm geholpen om mezelf te ontwikkelen.”

– Eric Deckers, AIOS

Nieuwe levensfase

Hannah Vijverberg is nu ongeveer een jaar ANIOS op de afdeling gynaecologie. Zij liep haar co-schappen ook in het Deventer Ziekenhuis en is hier bewust gebleven omdat de cultuur bij haar past: ‘Als je net begint als arts-assistent, is dit een nieuwe fase in je leven. Je bent student af en je komt in een nieuwe omgeving terecht. Belangrijk is om hier stap voor stap in begeleid te worden.’

‘De ondersteuning hierin is zowel professioneel als aangenaam. Het is belangrijk om bij mensen met verstand van zaken te spiegelen hoe het beter of eenvoudiger kan. Dit helpt je om beter te worden en beter met situaties om te kunnen gaan, maar ook je hart te luchten wanneer dit nodig is.'

Ze vervolgt: ‘In mijn persoonlijke kring merk ik soms dat er een drempel wordt ervaren om coaches te raadplegen of je kwetsbaar op te stellen. Ik denk dat dit juist van kracht getuigt. Je krijgt hiermee de kans om te groeien.’

Onderzoeksresultaten

De afgelopen jaren is er een online vragenlijst afgenomen onder 114 arts-assistenten. De resultaten hiervan zijn vergeleken met de gehele Nederlandse werkende bevolking, met een benchmark.

Wat hieruit blijkt is dat arts-assistenten op diverse gebieden verschillen van de Nederlandse werkende bevolking. In positieve zin: meer enthousiasme, zinvol werk, leer- en ontwikkelkansen, taakvariatie, collegiale steun en teamgeest. Negatieve zin: hogere werkdruk, meer piekeren, minder autonomie, minder assertiviteit, wilskracht, zelfvertrouwen. Deze resultaten verklaren de rode draad van hun ontwikkelingsdoelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze ontwikkeling, over wat dit programma inhoudt, of wil je meer weten over de functie van arts-assistent in het Deventer Ziekenhuis? Mail dan naar dzacademie@dz.nl.

Meer over de onderzoeksresultaten is terug te vinden in dit artikel van Medisch Contact.