Menu
Leren

Bij- en nascholing

Deventer Ziekenhuis Academie heeft onder meer als doel om te zorgen voor bekwame medewerkers, die op hun beurt goede patiëntenzorg leveren. Om de bekwaamheid van medewerkers op peil te houden en verder te ontwikkelen, zijn er verschillende bij- en nascholingsactiviteiten.

Dit zijn bijvoorbeeld scholingsdagen op de afdeling zelf, maar ook e-learningmodules die je individueel kunt volgen.

Van en met elkaar leren

Leren kan op allerlei manieren en gaat niet alleen over het overdragen van kennis. Het gaat ook om kennis delen, nieuwe inzichten creëren, het van en met elkaar leren in de dagelijkse praktijk, het zelf ontdekken en nog veel meer. Onze medewerkers volgen een aantal vaste trainingen voor bijvoorbeeld Basic and Advanced Life Support, voorbehouden en risicovolle handelingen, medische apparatuur en werkbegeleiding geven.

Maar daarnaast worden de leertrajecten zoveel mogelijk afgestemd op vragen en behoeften van medewerkers en op maat verzorgd. Dit kunnen leertrajecten zijn voor persoonlijke ontwikkeling, teambuilding en/of vakinhoudelijke deskundigheid.Voorbeelden hiervan zijn de training communicatieve vaardigheden in de praktijk, til- en transfertechnieken, solliciteren, leidinggeven, samenwerken, financiële planning, omgaan met agressie. Het aanbod blijft dynamisch en zal steeds veranderen.