Menu

Bezoek

Vanwege de uitbraak van het coronavirus neemt het Deventer Ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen voor bezoek. Zo mogen patiënten maar maximaal 1 bezoeker ontvangen en we verzoeken u niet op bezoek te komen wanneer u verkoudheidsklachten of koorts heeft.

Voorzorgsmaatregelen

We vragen uw begrip dat dit voor ons ziekenhuis een uitzonderlijke situatie is en dat we alles in het werk stellen om goede zorg te kunnen blijven bieden.

In het Deventer Ziekenhuis doen we er alles aan om patiënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Daarom nemen we belangrijke maatregelen voor bezoek aan ons ziekenhuis:

 • Per patiënt mag er maximaal 1 bezoeker tussen 15:00 en 17:00 uur en 18:00 en 19:30 uur op bezoek komen. Met meer dan 1 persoon naar het ziekenhuis komen en dan om beurten naar binnen gaan, mag helaas niet. Deze regel geldt niet voor ouders van opgenomen kinderen en bezoekers van patiënten in hun laatste levensfase.
 • Op de Intensive Care mogen er per patiënt maximaal twee bezoekers komen van 13:30 en 15:00 en 19:00 en 20:30 uur. Meldt u zich hiervoor eerst bij receptie hoofdingang.
 • Dialyse patiënten kunnen op dit moment geen bezoek ontvangen tijdens hun behandeling.
 • Oncologische patiënten die op de dagbehandeling een chemokuur of immunotherapie ontvangen, kunnen op dit moment geen bezoek meenemen tijdens hun behandeling.
 • Heeft u klachten als hoesten, verkoudheid en koorts dan kunt u niet op bezoek komen.
 • Bezoekers moeten na bezoek direct ziekenhuis verlaten.

Regels voor wakend bezoek

Wakend bezoek ontvangt in het ziekenhuis van ons informatie over bezoek aan hun naasten en geliefden.

 • Er mogen maximaal twee bezoekers per keer op de afdeling komen. Zij mogen dan – desgewenst – met 2 andere bezoekers wisselen. Er is geen maximum aan het aantal keren dat bezoek mag rouleren (tenzij het de zorg in de weg staat), als er maar niet meer dan twee bezoekers zijn.
 • Familie wordt verzocht buiten het ziekenhuis te wachten om zo besmetting voor ons personeel en groepsvorming te voorkomen.
 • Handen desinfecteren bij binnenkomst hoofdingang en afdeling.
 • Eerst melden bij de balie van de afdeling.

Bij binnenkomst ziekenhuis

 • Desinfecteer uw handen bij de hoofdingang van het ziekenhuis.
 • We schudden voorlopig geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
 • Verlaat na het bezoek direct het ziekenhuis.

Ondersteuning bij levensvragen

Er bestaat nu de mogelijkheid voor kosteloze begeleiding door geestelijk verzorgers van het Centrum voor Levensvragen Salland via telefoon of skype. De ondersteuning bij levensvragen is beschikbaar voor alle mensen van 50+ , voor mensen in de palliatieve fase of corona patiënten in isolatie en hun naasten. U kunt een mail sturen naar cvlsalland@gmail.com of bellen met 06 - 392 82 114.