Menu
Verwijzers

Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch laboratorium (voor verwijzers)

Ons Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium meet o.a geneesmiddelconcentraties in bloed bij patiënten en geeft zij de behandelend arts advies over de juiste dosering van deze geneesmiddelen.

Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch laboratorium

Het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium (KFTL) heeft enkele belangrijke functies. Zo meet het o.a geneesmiddelconcentraties in bloed bij patiënten en geeft zij de behandelend arts advies over de juiste dosering van deze geneesmiddelen. Bij een vergiftiging kan het KFTL in bloed of urine onderzoek verrichten naar onbekende stoffen en zo de arts adviseren over de verdere behandeling. Daarnaast kan DNA onderzoek verricht worden om de snelheid van afbraak van bepaalde geneesmiddelen te voorspellen. Dit alles wordt uitgevoerd voor patiënten van het Deventer Ziekenhuis maar ook voor patiënten van diverse instellingen (waaronder Stichting Dimence en Stichting ZoZIJN), huisartsen in deze regio en de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk.

Tevens verricht het KFTL onderzoek voor de bereiding van geneesmiddelen door de ziekenhuisapotheek en wordt onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het water voor de dialyse-afdeling en sterilisatieafdeling van het Deventer Ziekenhuis.

Het KFTL is ISO15189 geaccrediteerd (RvA M272). Alle bepalingen van het KFTL vallen onder de scope van deze ISO15189 accreditatie tenzij anders vermeld in de labgids en bij de resultaten.

LabGids

Informatie over onderzoeken die het KFTL uitvoert zijn opgenomen in de LabGids. Deze gids is bedoeld als informatiebron voor de aanvrager, u kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over de wijze van bloedafname, welke klinische informatie er benodigd is voor een gedegen advies, wanneer de bepaling door het KFTL uitgevoerd wordt, de bijbehorende referentiewaarden, achtergrondinformatie voor de juiste interpretatie van de resultaten en contactinformatie.

Klik hier voor het aanvraagformulier van het KFTL

LabGids