Menu
Anesthesiologie

Preoperatieve screening


Voordat u een geplande operatie ondergaat, gaat u langs de preoperatieve screening, bij de polikliniek Anesthesiologie. Door middel van een vragenlijst, gesprek en lichamelijk onderzoek bepaalt de anesthesioloog welke vorm van anesthesie in uw situatie het beste toegepast kan worden en welke voorbereidingen nodig zijn.

Lees voor

Voorbereidend- en vervolgonderzoek

Het preoperatieve spreekuur bestaat uit twee onderdelen. Het voorbereidend onderzoek en het vervolgonderzoek.

Voorbereidend onderzoek

Als u medicijnen gebruikt, dan neemt de apothekerassistent dit met u door. Ook schrijft ze uw thuismedicatie op. Een anesthesiemedewerker:

  • meet uw bloeddruk, hartslag gewicht en lengte;
  • kijkt naar het openen van de mond en de toestand van uw gebit, voor als u een beademingsbuisje krijgt:
  • stelt u vragen over uw gezondheid, eerdere operaties, eventuele problemen met eerdere anesthesieën, etc.:
  • informeert u over de verschillende anesthesievormen en de voor- en nadelen hiervan. De optimale anesthesie hangt o.a. af van de soort ingreep, uw conditie en de voorkeuren. Zonodig wordt er een hartfilmpje (ECG) aangevraagd. Op basis van de ingreep, uw medische voorgeschiedenis en/of medicijngebruik kan aanvullend bloedonderzoek nodig zijn.

Vervolgonderzoek

Tijdens dit onderzoek stelt de anesthesioloog (of arts-assistent) extra vragen over uw gezondheid en luistert hij/zij naar uw hart en longen. Ook wordt de voorgestelde anesthesie besproken. Als u thuis medicijnen gebruikt, dan hoort u welke medicijnen u moet innemen op de dag van de operatie. Verteld wordt welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen, om de ingreep zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Soms vindt de anesthesioloog het nodig aanvullend advies te vragen bij een andere specialist.

Operatie gaat door

Operatie kan doorgang vinden als de anesthesioloog uw gezondheid goed genoeg vindt om de operatie te ondergaan, dan krijgt u een operatiedatum. Dit kan op verschillende manieren: de operateur (chirurg, gynaecoloog, KNO arts, etc.) geeft u al een datum tijdens zijn spreekuur; u gaat na het preoperatief spreekuur naar de Opname (balie 93); een medewerker van bureau Opname neemt telefonisch contact met u op als de operatiedatum bekend is.

Operatie kan nog niet doorgaan

Soms is een nadere beoordeling door de anesthesioloog of een andere arts (cardioloog, longarts of een andere specialist) nodig. Dit kan betekenen dat goedkeuring voor de operatie langer gaat duren. We houden altijd rekening met de periode waarbinnen u geopereerd moet worden. Als het oordeel van de andere arts bekend is, bepaalt uiteindelijk de anesthesioloog of de operatie kan doorgaan.

Wat neemt u mee bij uw bezoek?

  • de ingevulde vragenlijst;
  • een actueel overzicht van uw medicatie (niet ouder dan 1 week):
  • indien u geen Nederlands spreekt, verzoeken wij u iemand mee te nemen die wel Nederlands spreekt.

Downloads

Eten, drinken en medicijngebruik vóór de operatie

Voor alle operaties waarbij anesthesie gegeven wordt, moet u nuchter zijn. Dat houdt in dat u een bepaalde periode voor de operatie niet meer eet en drinkt. Ook mag u soms bepaalde medicijnen tijdelijk niet mag gebruiken. De anesthesioloog vertelt u vanaf welk tijdstip u niet meer mag eten en drinken.

Normale reflexen, zoals hoesten en slikken, verslappen bij verdoving. Voedsel dat in de maag zit kan daardoor teruglopen in de keelholte en vervolgens in de longen komen. Dit is zeer gevaarlijk!