Menu
Aandoeningen

Borstkanker

Borstkanker komt voor bij 1 op de 7 vrouwen. Ook kan het voorkomen bij mannen. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker.

De impact van borstkanker is groot. In meerderheid van de gevallen is borstkanker goed te behandelen, hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. Het behandelplan wordt gemaakt door een multidisciplinair team en is aangepast op ieders persoonlijke situatie. Op deze pagina is meer te lezen over de verschillende disciplines van het Borstcentrum en informatie omtrent de mogelijke onderzoeken en behandelingen.

De medisch specialisten worden ondersteund door verpleegkundig specialisten, physician assistants en casemanagers. Zij nemen een deel van de behandeling over.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 80

Multidisciplinair team

Het behandelteam van het Borstcentrum bestaat uit verschillende specialisten en zorgprofessionals. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van borstkanker.

 • De behandeling van borstkanker bestaat meestal uit meerdere behandelingen. Eén van deze behandelingen zal een operatie aan de borst zijn. Er zijn verschillende operatieve behandelingen mogelijk, borstsparend of een borstverwijdering (eventueel met reconstructie). Tijdens het gesprek met de oncologisch chirurg, physician assistant of verpleegkundig specialist wordt besproken welke behandeling van toepassing is. Voor meer informatie zie onderstaande folders:

 • Bij de diagnose borstkanker kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek te verrichten voordat er een definitief behandelplan gemaakt kan worden. Indien dat nodig is, zal de behandelaar bespreken welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd.

  Daarnaast is het ook mogelijk dat er als voorbereiding op een operatie onderzoeken noodzakelijk zijn.

  De radioloog en/of nucleair geneeskundige onderzoekt de beelden die zijn gemaakt door middel van röntgenstralen (mammografie/PET-CT), geluidsgolven (echografie) en magnetische resonantie (MRI-scan).

  Voor meer informatie zie onderstaande folders:

 • Voor of na de operatie kan chemotherapie of hormonale therapie een onderdeel van de behandeling van borstkanker zijn. De internist-oncoloog bespreekt dit onderdeel van de behandeling.
  Verpleegkundigen geven uitgebreide voorlichting over deze behandeling en begeleiden u door het behandeltraject. Zij zijn het vaste aanspreekpunt tijdens en na de behandeling. Zij worden ook wel casemanager genoemd.

  Voor meer informatie zie onderstaande folders:

 • Om borstkanker te behandelen, worden over het algemeen verschillende behandelingen naast elkaar gebruikt. Bestraling kan daar één van zijn. Voor de bestraling zelf geldt dat er ook verschillende mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat u alleen op de borst of op uw borstwand bestraald wordt. Het is ook mogelijk dat u op verschillende lymfekliergebieden bestraald wordt. We gebruiken de nieuwste bestralingstechnieken hiervoor. Deze maken het mogelijk om de bestraling zo uit te voeren dat zo min mogelijk schade aan omliggend weefsel optreedt. Bijvoorbeeld met behulp van de breathhold techniek kan het hart worden ontzien van een te hoge stralingsbelasting.

  De radiotherapeut bestraalt de borst en/of omliggende lymfekliergebieden om (achtergebleven) kankercellen te doden. Dit kan zowel voorafgaand als na de operatie.
  Deze behandeling vindt plaats bij de Radiotherapiegroep. Dit bestralingscentrum zit naast het Deventer Ziekenhuis.

  Radiotherapiegroep behandelt patiënten volgens de meest recente inzichten met behulp van ioniserende straling, zowel uitwendig (teletherapie) als inwendig (brachytherapie). Radiotherapiegroep heeft moderne apparatuur die de tumor lokaliseert en de bestralingsbehandeling voorbereidt, uitvoert en verifieert. Alle gegevens zijn digitaal beschikbaar en hierdoor vanaf diverse werkplekken te benaderen. Voor meer informatie, zie website:

 • De patholoog onderzoekt met een microscoop tumorcellen die door een punctie, biopt of operatie zijn verkregen. Zo komen er op het laboratorium biopsieweefsel van een knobbeltje in de borst binnen, cellen uit een punctie van een lymfklier en borst-resectiepreparaten. De patholoog onderzoekt of er afwijkingen zijn, stelt de diagnose en rapporteert de uitslag naar de huisarts of medisch specialist. Binnen het multidisciplinair overleg (MDO) is de patholoog mede betrokken bij het opstellen van een behandelplan bij patiënten met kanker.

  Lichaamsweefsel

  Materiaal dat bij de pathologie binnenkomt, wordt eerst voorzien van een uniek onderzoeksnummer dat gekoppeld is aan patiëntgegevens. Lichaamsweefsel wordt door een patholoog en histologisch analisten bewerkt tot hele dunne weefselplakjes (coupes) die op glaasjes worden geplakt. Deze glaasjes worden daarna gekleurd, gescand en kunnen digitaal beoordeeld worden.

  Om tumoren te typeren en gerichte therapie te geven bij bepaalde vormen van kanker worden aanvullend immunologische kleuringen toegepast. Zo worden op elke borsttumor hormoonreceptoren en Her2neu bepaald. Aan de hand van deze uitslag kan de behandelend arts gerichter hormoontherapie of chemotherapie toepassen.

 • Het Deventer ziekenhuis is betrokken bij nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek om de behandeling van mensen met kanker te verbeteren.

  Tijdens of voor de behandeling kan de specialist vragen om deel te nemen aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kunnen we meer kennis vergaren en bijdragen aan de ontwikkeling van verbeterde behandelmethoden.

  Alleen met toestemming wordt deelgenomen aan zo'n onderzoek. Welke beslissing ook wordt genomen, het heeft geen invloed op de behandeling. Tijdens het onderzoek wordt de begeleiding verzorgd door de specialist, casemanager en/of researchverpleegkundige. Het researchteam coördineert alle onderzoeken. Voor meer informatie, zie website:

 • Borstkanker kan grote impact hebben op uw leven en dat van uw naasten. De gevolgen van kanker zijn vaak niet alleen lichamelijk, maar hebben ook invloed op uw emotionele welbevinden. Patiënten ervaren regelmatig een verlies van vertrouwen in het lichaam en krijgen te maken met emoties als boosheid, verdriet, somberheid, angst of paniek. Meestal zijn deze emotionele reacties passend bij de situatie en tijdelijk van aard. Soms zijn deze klachten erg sterk aanwezig en belemmerend. In dat geval kunt u het ter sprake brengen bij uw specialist of verpleegkundige. Deze kan samen met u een inschatting maken of een verwijzing naar een medisch psycholoog wenselijk is.

  Een psychologische behandeling kan plaatsvinden in elke fase van de medische behandeling. Voor meer informatie zie onderstaande folder:

 • Tijdens de opname voor een borstkankeroperatie waarbij de okselklieren zijn verwijderd neemt de fysiotherapeut oefeningen met u door en geeft informatie.

  U krijgt na circa twee weken een afspraak op de polikliniek Fysiotherapie, route 5. De fysiotherapeut beoordeelt de beweeglijkheid van de schouder en het operatiegebied. Tevens wordt u voorgelicht over lymfoedeempreventie en krijgt u een beweeg- en leefstijladvies. Voor meer informatie zie onderstaande folder:

 • Door kanker of de behandeling ervan kunnen klachten ontstaan op lichamelijk, mentaal of sociaal gebied. Denk aan: conditie, emoties, voeding, hobby’s of werk. Revalideren tijdens of na de behandeling helpt klachten te verminderen en te voorkomen. Ook als borstkanker niet is te genezen, kan revalidatie helpen.

  Bij meerdere hulpvragen kunt u voor een behandeling bij de afdeling revalidatiearts van het Deventer Ziekenhuis terecht. Bij één hulpvraag wordt gekeken naar een behandelaar bij u in de buurt.
  De casemanager bespreekt dit. Voor meer informatie, zie onderstaande folder:

 • In sommige gevallen komen patiënten met borstkanker in aanmerking voor erfelijkheidsonderzoek. De indicatie hiervoor wordt besproken door de behandelaar.

  Voor meer informatie, zie website: www.dna-first.nl