Menu
Aandoeningen

Borstkanker

De impact van borstkanker is groot. Toch is het gelukkig niet altijd nodig om plannen en dromen op te geven. Ook niet als u (nog) ziek bent. We leveren zorg die helemaal is afgestemd op jouw persoonlijke situatie en mogelijkheden.

Borstkanker komt ook bij mannen voor. Per jaar krijgen in Nederland ongeveer 100 mannen borstkanker. Omdat de melkgangen bij mannen achter de tepel zitten, ontstaat borstkanker bij mannen altijd in de buurt van de tepel.

Onderzoek en diagnose

Het Borstcentrum is Eusoma gecertificeerd. Dat betekent dat bij een vermoeden op borstkanker patiënten binnen een dag terecht kunnen voor onderzoek en binnen 24 uur uitslag krijgen. In het Borstcentrum wordt zo snel mogelijk een diagnose gesteld en, zo nodig, een behandelplan aangeboden. We hanteren een korte toegangstijd en de onderzoeken worden zoveel mogelijk achter elkaar gepland en uitgevoerd. Het streven is om de onzekere periode, voorafgaand aan de uitslag, zo kort mogelijk te houden. Als er een aanvullend onderzoek noodzakelijk is, wordt er een vervolg afspraak gemaakt.

Behandelvoorstel

U wordt eerst gezien door een zorgverlener van het Borstcentrum. Hij/zij stelt u een paar vragen omtrent de aard van uw klachten en medische voorgeschiedenis, waarna lichamelijk onderzoek van beide borsten en oksels plaatsvindt en vervolgens wordt u onderzocht op de afdeling Radiologie. Als de onderzoeken zijn afgerond op de afdeling Radiologie komt u terug bij het Borstcentrum. De uitslagen van de mammografie en/of echografie worden met u besproken. Indien van toepassing krijgt u voor de volgende dag een afspraak voor de uitslag van het weefselonderzoek en wordt een behandelvoorstel gedaan. Het kan ook zijn dat er eerst meer aanvullend onderzoek nodig is om de definitieve diagnose te stellen. Deze onderzoeken vinden niet op dezelfde dag plaats, hiervoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Onderzoeken