Menu
Patiënt

Wetenschappelijk onderzoek bij kanker

Hoewel kanker nog niet altijd kan worden genezen, is er al veel vooruitgang geboekt, met name de laatste 10 jaar. Deze vooruitgang kan alleen plaatsvinden met behulp van wetenschappelijk onderzoek.

Het is daarom heel goed mogelijk dat uw arts u op een bepaald moment vraagt of u aan dergelijk onderzoek mee wilt doen.

Onderzoek in een groot aantal stappen

Bij wetenschappelijk onderzoek gaat het vaak om of het ontwikkelen van nieuwe medicijnen of het onderzoeken van nieuwe behandelcombinaties met bestaande medicijnen. Dit onderzoek verloopt in een groot aantal stappen.

Laboratorium- en proefdier onderzoek

Een van de eerste stappen is het laboratoriumonderzoek; hierbij wordt het nieuwe middel toegevoegd aan glazen kweekbakjes waarin kankercellen groeien. Als blijkt dat de kankercellen op het medicijn reageren, wordthet middel verder onderzocht. De volgende stap is dan dat het nieuwe middel onderzocht wordt bij dieren, vaak muizen. Deze worden ingespoten met menselijke kankercellen en krijgen enige tijd daarna als de kankercellen zich genesteld hebben en zijn gaan groeien het nieuwe middel toegediend. Op deze manier kan men niet alleen kijken of het medicijn in een levend organisme werkzaam is, maar ook wat de bijwerkingen zijn.

Klinisch onderzoek

Als na uitgebreide onderzoeken gebleken is dat het nieuwe geneesmiddel werkzaam en veilig genoeg is bij verschillende diersoorten, wordt voorzichtig overgegaan op het eerste onderzoek bij mensen. Men noemt dit “klinisch onderzoek”. Dit klinisch onderzoek bij mensen bestaat ook weer uit verschillende fasen:

Fase 1

in deze fase wordt onderzocht hoe het medicijn het beste toegediend kan worden (b.v.tabletten of infuus), hoe het door het lichaam wordt afgebroken en welke hoeveelheid ervan veilig kan worden toegediend zonder dat er teveel bijwerkingen optreden. Voor Fase I onderzoek komen in principe alleen gezonde vrijwilligers in aanmerking.

Fase 2

in deze fase wordt onderzocht of de behandeling het gewenste effect heeft, of het middel veilig is en in welke dosering het medicijn het beste gegeven kan worden. Er doet meestal een kleine groep (zo’n 20 –50) patiënten mee aan dergelijk onderzoek.

Fase 3

in deze fase wordt het nieuwe geneesmiddel voor het eerst op grotere schaal toegepast en vergeleken met een standaardbehandeling. Men noemt dit ook wel een vergelijkend onderzoek. Hierbij wordt onderzocht of het nieuwe middel voordelen heeft boven de bestaande behandeling. Aan dit onderzoek nemen vaak honderden tot duizenden patiënten deel. De ene groep krijgt de nieuwe behandeling, de andere groep de standaardbehandeling of in bepaalde gevallen een placebo (nepmiddel, zonder actieve stof).

Meedoen met een onderzoek

Iedere patiënt bepaalt zelf of hij of zij wil meewerken aan een wetenschappelijk onderzoek. U helpt hiermee in ieder geval de wetenschap vooruit. Patiënten die na u komen zullen hier profijt van hebben. Voor uzelf bestaat de kans om het nieuwste middel te krijgen, waarvan we verwachten dat het beter is dan de bestaande middelen. Het kan echter ook tegenvallen.

Wetenschappenlijk onderzoek met patiënten is gebonden aan strenge regels waaraan de onderzoekers moeten voldoen.

Als u meedoet, geeft u hiervoor schriftelijk toestemming nadat u alle informatie over het onderzoek gekregen heeft en rustig doorgelezen en overdacht heeft. Deze informatie dient voldoende begrijpelijk te zijn om een wel overwogen beslissing mogelijk te maken.Laat u door uw behandelaar goed informeren waarvoor het onderzoek dient, hoe het in zijn werk gaat, en welke voor-/nadelen, gevolgen en extra belasting het onderzoek voor u kunt hebben. Overigens is het zo, dat ook als u eenmaal hebt toegestemd, u altijd de mogelijkheid heeft om op elk moment uw medewerking te beëindigen.