Menu
Behandelingen

Pijnbehandeling - ganglion sphenopalatinum

Het ganglion sphenopalatinum is een zenuwknoop achter in de neus. Deze kan pijnklachten veroorzaken. Pijnbehandeling van het ganglion sphenopalatinum is een behandeling van het ganglion met warmte waarna uw klachten kunnen verminderen.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 20

Hoe kom ik er?

Route 250
Lees voor

Wat is de behandeling van het ganglion sphenopalatinum?

In eerste instantie krijgt u meestal medicijnen voor de pijnklachten, zoals carbamazepine (Tegretol), oxcarbamazepine (Trileptal), gabapentine (Neurontin) of pregabalin (Lyrica). Deze medicatie zal op geleide van de pijn en uw bijwerkingen opgebouwd worden.

Wanneer er geen pijnvermindering optreedt of de bijwerkingen uiteindelijk onacceptabel zijn wordt de medicatie afgebouwd. Dan kan een behandeling van het ganglion sphenopalatinum overwogen worden, Om te beoordelen of deze behandeling voor u effectief zal zijn volgt eerst een bezoek aan de KNO-arts voor een proefblokkade van deze zenuw op de KNO poli. Deze proefblokkade vindt niet op dezelfde dag plaats als de behandeling.

De behandeling

Bij de behandeling wordt onder röntgendoorlichting een speciale naald via de wang bij het betreffende zenuwknoopje achter in de neus geplaatst. Dit gebeurd over het algemeen onder plaatselijke verdoving. De naaldpositie wordt gecontroleerd met elektrische stroompjes die u voelt in de neus of in het gehemelte.

Wanneer de naald op de goede plaats zit, wordt het ganglion sphenopalatinum verdoofd met een lokaal verdovingsmiddel. Dan volgt de eigenlijke behandeling met warmte tot 80ºC die wordt opgewekt door radiofrequente (RF) stroom. Hierdoor ontstaat een hitteletse en zo wordt de pijngeleiding in dit gebied uitgeschakeld. Als na verloop van tijd de pijnaanvallen verdwijnen, kan in overleg met uw arts de medicatie worden afgebouwd. De behandeling duurt zo'n 45 minuten.

Het eerste effect van de behandeling merkt u pas na enkele weken. Ongeveer 4 weken na de behandeling wordt het resultaat telefonisch met u besproken. Hiervoor krijgt u een belafspraak mee. Soms is verdere behandeling noodzakelijk.

Downloads