Menu
Behandelingen

Medicinale zuurstof in de thuissituatie

Bij het gebruik van zuurstof in de thuissituatie is een grotere kans op brand aanwezig. U leest hier over de richtlijnen bij het gebruik, verwisselen en opslag van zuurstof in de thuissituatie.

Lees voor

Voorschriften bij medicinale zuurstof in de thuissituatie

Gebruik

 • Gebruik de bijgevoegde sticker om aan de brandweer kenbaar te maken dat u zuurstof thuis hebt.
 • Zet een zuurstofcilinder zo neer dat deze niet kan omvallen (bevestigen met riem of touw aan een vast punt). Het gebruik van een zogenaamd transportwagentje is toegestaan, mits de cilinder wordt bevestigd aan het wagentje.
 • Zet een zuurstofcilinder niet in de buurt van verwarmingselementen.
 • Een ruimte waar zuurstof wordt gebruikt dient regelmatig geventileerd te worden.
 • In de ruimten waar zuurstof wordt gebruikt mag geen open vuur aanwezig zijn (straalkachels, kooktoestel, geiser, open haard enzovoort).
 • Roken is niet toegestaan in de ruimte waar zuurstof wordt gebruikt.
 • Gebruik nooit olie of vet bij een zuurstofcilinder.
 • Draai een zuurstofcilinder nooit open of dicht met vette handen.
 • Zet een lekkende fles, die niet te dichten is, buiten en waarschuw de leverancier.

Verwisselen

 • Sluit een zuurstofcilinder nooit aan in de buurt van open vuur (straalkachels, kooktoestel, geiser, open haard enzovoort).
 • Verwissel de zuurstofcilinder in een geventileerde ruimte.
 • Draai een zuurstofcilinder nooit open of dicht met vette handen.
 • Gebruik nooit olie of vet bij en in de buurt van zuurstofcilinders.

Opslag

 • Opslag van reservecilinders in een ruimte buiten de woning (indien mogelijk).
 • Geen opslag van oliën of vetten in de nabijheid van zuurstofcilinders.
 • Geen olie- of vetproducten in contact brengen met zuurstofcilinders.
 • Bewaar zuurstofcilinders in een goed geventileerde ruimte.
 • Zorg ervoor dat zuurstofcilinders niet kunnen omvallen (bevestigen met riem of touw aan een vast punt).
 • In de ruimte waar zuurstofopslag plaatsvindt, mag geen open vuur aanwezig zijn (straalkachels, kooktoestel, geiser enzovoort).

Gevaren van zuurstof

Onder normale omstandigheden zal in een atmosfeer 21% zuurstof aanwezig zijn. Door het gebruik van zuurstof kan in deze atmosfeer het zuurstofgehalte stijgen. Al bij geringe verhoging van het zuurstofgehalte is een verhoogd brandgevaar aanwezig.

Stoffen die onder normale omstandigheden moeilijk branden, zullen bij een verhoogde zuurstofconcentratie in de atmosfeer al gemakkelijk gaan branden. Organische stoffen zoals kleding, beddengoed, papier enzovoort en sommige kunststoffen zullen bij brand zeer snel en fel verbranden. Oliën en vetten kunnen in een atmosfeer met een verhoogde zuurstofconcentratie onder bepaalde omstandigheden tot zelfontbranding overgaan.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar de plaatselijke brandweer.

Downloads

Wilt u meer informatie over medicinale zuurstof in de thuissituatie? Download de folder hieronder.