Menu
Behandelingen

Leveroperatie kwaadaardig

Is na onderzoek vastgesteld dat er een kwaadaardige tumor in uw lever zit? Uw behandelend specialist stelt een leveroperatie voor. U leest hier belangrijke informatie over deze ingreep.

Lees voor

Hoe gaat een kwaadaardige leveroperatie?

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatieafdeling. De anesthesioloog brengt een infuus in en plaatst via een ruggenprik een heel dun slangetje tussen de ruggenwervels om pijnstillende medicijnen te kunnen toedienen tijdens en na de operatie. Via het infuus wordt de narcose toegediend. De voetpomp wordt aangesloten. Bij de operatie wordt er een grote snee gemaakt rechts boven in de buik. Soms is er een uitbreiding van de snee naar het midden en links boven in de buik nodig. Als er tijdens de operatie uitzaaiingen op uw buikvlies worden ontdekt, kan de operatie niet doorgaan. Tijdens de operatie wordt de tumor weggesneden ,weggebrand of bestraald. Om te zien of alle afwijkingen in de lever zijn behandeld wordt er opnieuw een echo van de lever gemaakt.

Risico's en bijwerkingen

U ondergaat een grote operatie, waarbij de kans op complicaties aanwezig is. Mogelijke problemen die kunnen ontstaan zijn nabloedingen, een infectie of een gallekkage. Dit gebeurt bij 30% van de operaties en is mede afhankelijk van uw conditie en leeftijd. In het ergste geval kunt u overlijden. Deze kans is echter niet groot (tussen de 1 en 4%).

De uitslag

De uitslag van het weefselonderzoek is ongeveer 5 werkdagen na de operatie bekend. Als u dan nog opgenomen bent, krijgt u de uitslag in het ziekenhuis. Er wordt een afspraak voor gemaakt zodat uw familie ook aanwezig kan zijn. Afhankelijk van de uitslag wordt eventueel een aanvullende behandeling voorgesteld, meestal chemotherapie. Er zijn steeds meer aanwijzingen, dat de combinatie behandeling (operatie en chemotherapie) de beste kansen biedt op een zo lang mogelijke overleving met een goede kwaliteit van leven. Ook kunt u na de operatie aanvullend bestraald worden. 1 week na de operatie wordt er een CT-scan gemaakt.

Nazorg

Al voor de opname is besproken of er hulp geregeld moet worden zodra u weer naar huis mag. Als het nodig is, komt tijdens uw opname een medewerker van het Transmuraal Logistiek Bureau langs om de zorg thuis te regelen. Voor wondverzorging wordt zonodig de wijkverpleegkundige ingeschakeld. Dit wordt tijdig geregeld met de thuiszorgorganisatie.

Vaak mag u tussen de 5 en 10 dagen na de operatie naar huis. Dat kan als u ontlasting heeft gehad, weer normaal eten kunt verdragen en weinig pijn heeft. De wond is na ontslag vaak nog gevoelig, zeker als u meer gaat bewegen. U mag hiervoor 3 tot 4 maal per dag 1 of 2 tabletten paracetamol gebruiken. U mag gewoon douchen, maar nog niet in bad zolang er hechtingen zitten, of de wond nog niet dicht is. U kunt wellicht voor uzelf zorgen maar u zult nog snel vermoeid zijn. Het is dan prettig als er iemand is die kan helpen met eten koken, boodschappen doen en huishoudelijk werk. Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, krijgt u een afspraak mee voor een poliklinische controle bij de specialist.

Downloads

Wilt u meer informatie over de leveroperatie en wat u kunt verwachten? Download de folder hieronder.