Menu
Aandoeningen

MRSA

MRSA is de afkorting van Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Een staphylococcus Aureus (kortweg stafylokok). Stafylokokken zijn bacteriën die veel voorkomen bij gezonde mensen, zonder dat zij daar last van hebben. De MRSA is een bijzondere stafylokok, hij is namelijk ongevoelig (resistent) voor behandeling met bepaalde antibiotica.

Afdeling(en)

Contact

(0570) 53 51 70

Oorzaken en symptomen

MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica worden gebruikt, zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In buitenlandse ziekenhuizen komt MRSA meer voor dan in de Nederlandse ziekenhuizen. In het Deventer Ziekenhuis treffen we uitvoerige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen.

Besmetting

De laatste jaren zijn veel MRSA bacteriën gevonden bij varkens, vleeskalveren en vleeskuiken. Bij contact met deze dieren, of woonachtig te zijn op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden, kan MRSA worden overgedragen. Besmetting kan ook van mens op mens plaatsvinden. Omdat er verschillende bronnen zijn, is besmetting met MRSA niet altijd te voorkomen. De kans op verspreiding van MRSA groter in een ziekenhuis, door de intensieve contacten tussen verpleging, artsen en patiënt.

Gevolgen

MRSA geeft meestal geen ziekteverschijnselen bij gezonde mensen. Mensen die een verminderde weerstand hebben of een operatie ondergaan en
drager zijn van deze bacterie, kunnen wel een infectie krijgen. Door de verminderde gevoeligheid van de bacterie voor antibiotica is de infectie lastig te bestrijden. In sommige gevallen is het zelfs nodig om voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis, omdat alleen antibiotica toegediend via een infuus nog werkzaam is.