Menu
Nieuws

Succesvolle pilot voor de opvang van acuut zieke kinderen

4 juni 2024

De Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK) ontwikkelt een cursus om de opvang van acuut zieke kinderen zonder kinder-intensive-care multidisciplinair te trainen op locatie. De tweede pilot vond plaats in het Deventer Ziekenhuis.

Realistische en leerzame simulaties

Onze SEH-arts Femke Beije is instructeur bij de SSHK. Toen ze hoorde dat er een nieuwe pilotlocatie nodig was, wilde ze heel graag dat deze in DZ zou plaatsvinden. Samen met de werkgroep acute kindergeneeskunde onder leiding van voorzitter Jorrit van der Linde, Anios Kindergeneeskunde, hebben ze het kunnen realiseren. ‘Het is heel waardevol voor ons als DZ’, zegt Femke. ‘We hopen dat deze cursus een stap in de goede richting biedt om meer samen te oefenen’. Bij de opvang van acuut zieke kinderen zijn vele disciplines betrokken, zoals kinderartsen, SEH-artsen, intensivisten, anesthesiologen, kinder-IC- en SEH-verpleegkundigen. Goede samenwerking en communicatie zijn daarbij cruciaal. De eerste pilot van deze cursus werd eind vorig jaar succesvol uitgevoerd in het OLVG in Amsterdam. Het is een mooie kans dat wij als DZ deelnemen aan de tweede pilot. Voordat de cursussen echt gaan starten, komt er eerst nog een derde pilot.

Pilot

Tijdens de cursus werden er twee simulaties uitgevoerd en nabesproken binnen het opvangteam om te beoordelen of de werkafspraken duidelijk zijn en hoe de communicatie verliep. De cursus was heel realistisch. Alles wat er normaal gebeurt, gebeurde nu ook. Daarentegen waren de casussen ook niet makkelijk; er kwamen veel afdelingen aan te pas en iedereen had elkaar nodig. Omdat we in ons ziekenhuis zieke kinderen overplaatsen naar het UMCG in Groningen, speelde er ook een kinderintensivist uit Groningen mee. In de werkelijkheid vindt er dan een overleg plaats met het academische centrum. De cursus heet daarom pre-PICU, omdat het de opvang en behandeling van het kind vóór de overplaatsing naar de pediatrische intensive care unit betreft.

Succes

De pilot was een groot succes, met een enthousiaste deelname van alle collega's. De simulaties boden een realistische en leerzame ervaring. Tijdens de nabespreking werden de geleerde lessen en verbeterpunten besproken, wat de samenwerking en communicatie binnen het team versterkt. Voor de toekomst zal gekeken worden, via de werkgroep acute kindergeneeskunde, om dit soort multidisciplinaire trainingen vaker te gaan doen.