Menu
Nieuws

Start Green teams: op weg naar duurzame zorg

14 oktober 2021

Het is de Week van de Duurzaamheid. In het Deventer Ziekenhuis zijn er Green Teams opgezet. Daarmee is een vervolgstap gezet richting duurzame zorg. Met als doel: verduurzaming in ons ziekenhuis verder vormgeven en uitrollen.

'Duurzaamheid is een hot item'

De Nederlandse zorgsector is in totaal verantwoordelijk voor bijna 7 procent van de nationale uitstoot aan broeikasgassen. De noodzaak tot verduurzaming is vertaald naar de Green Deal Duurzame Zorg. Hierin hebben zorginstellingen, bedrijven en overheden beloofd de CO2 uitstoot voor 2030 met de helft te verminderen en in 2050 klimaatneutraal te werken.

De Groene IC

Intensivist Claire Slegers is betrokken bij het ziekenhuisbrede Green Team en tevens in de landelijke werkgroep van ‘’De Groene IC’’ vanuit de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensivisten). Claire: ‘ We moeten ons nog verder ontwikkelen, maar de eerste stappen zijn gezet. We kijken nu vooral naar het gebruik van materialen en verpakkingen. Veel materialen worden op verschillende afdelingen gebruikt, dus daar valt de meeste winst te behalen. Vooral op de OK en de IC is veel winst te behalen. Het plan is dan ook om in samenwerking met de collega’s van de OK te bepalen welke maatregelen op beide afdelingen toegepast kunnen worden.’

Duurzaamheid in de zorg

Claire: ‘Duurzaamheid is een hot item. Mensen zijn zich steeds meer bewust van duurzaamheid. En mede door COVID lijkt verduurzaming in een stroomversnelling te zijn geraakt. In de nabije toekomst komt er via ‘’De Groene IC’’ ook een scholing beschikbaar met betrekking tot duurzaamheid in de zorg. Na het volgen van deze scholing hoop ik dan ook zelf analyses te kunnen maken van bepaalde producten of processen om op die manier ook te kunnen onderbouwen waarom het beter kan en waarom we kiezen voor een bepaald product of proces. Kunnen we bijvoorbeeld ook werken met re-usable isolatiejassen?’

Afval op OK

Operatieassistent Ilse Joling is betrokken bij Green Team OK, samen met andere collega’s van verschillende disciplines. Het team richt zich op verschillende thema’s: anesthesie en medicatie, disposables vervangen door reusables, analyseren van instrumentensets en trays en afvalreductie. Ilse: ‘We hebben ons in de eerste instantie vooral gericht op afval op de OK. Op bovenstaande foto zie je het afval dat vrijkomt van één knieoperatie. Uiteindelijk is afval scheiden ook gewoon een gewenning voor de collega’s. Het kost wat meer tijd en werk, maar de meeste mensen zijn gemotiveerd om hier aan bij te dragen. Daarnaast willen we kijken naar minder verpakkingen en vaker materialen hergebruiken door gebruik te maken van steriliseren. Zo willen we uiteindelijk uitkomen op helemaal geen restafval meer hebben op de opdektafel. We moeten nu investeren in duurzaamheid, maar met veel projecten zal je uiteindelijk ook geld besparen.’

Recyclen

Er zijn ook al concrete stappen gezet op de OK, vertelt Ilse ons. Ilse: ‘We zamelen contrastmiddelen in, samen met CRN. Eerder gooiden we dit weg in de grijze ton, nu worden er weer nieuwe contrastmiddelen van gemaakt. Daarnaast hebben we het luchtbehandelsysteem – dat normaal 24/7 draaide – in de avond- en weekenduren uitgezet. Dit scheelt heel veel stroom. Verder zijn we nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken om narcosedamp te recyclen. Uiteindelijk willen we natuurlijk het liefst afval voorkómen in plaats van het te recyclen.’

Meer nieuws?