Menu
Nieuws

Specialist als intervisiebegeleider

26 februari 2019

Acht artsen kregen 26 februari hun certificaat ‘Intervisiebegeleider’ uitgereikt. Intervisie bestaat al in ons ziekenhuis, nieuw is dat nu ook ‘eigen’ artsen participeren in de intervisiebegeleiderspool. Dat is landelijk redelijk uniek. Annemarie Weis en Karin Haring zijn twee specialisten die de opleiding intervisiebegeleiding recent hebben gevolgd.

Verder in hun ontwikkeling

‘Gaat wel goed hé, ga zo door.’ Zo vat gynaecoloog Annemarie Weis haar ‘intervisie’ tijdens de eigen opleiding samen, als een supervisor haar moest beoordelen/coachen. Weis: ‘Wij kregen hapklare brokken en er werd nauwelijks gekeken naar competenties.’ De coassistent van nu wordt in de opleiding al meegenomen in fenomenen als intervisie en coaching. Karin Haring: ‘Zij stellen heel andere vragen. Denken al veel meer na over zaken als balans tussen privé en werk, normen en waarden. Zijn al veel verder dan wij destijds in hun ontwikkeling.’

Wellbeing medisch professional

Het Deventer Ziekenhuis besteedt al langer aandacht aan ‘wellbeing’ van medische professionals’. Voor de coassistenten met het “NowWhat’programma Voor elke (A(N)IOS) die dat wil, is er een op maat, ontwikkelingsgericht leertraject. Opleidingsadviseur Mariet Strijdveen: ‘De basis voor een gezonde mentaal fitte specialist ligt ons inziens bij de start van een carrière, We richten ons hier op de AIOS én ANIOS door vanaf indiensttreding te werken aan amplitie. Amplitie richt zich op het versterken, vergroten en vermeerderen van positieve ontwikkeling bij werknemers, zoals bevlogenheid. Dat gaat verder dan curatie en preventie.’ Meer dan de helft van alle A(N)IOS maakt gebruik van één of andere vorm van persoonlijke ondersteuning. Standaard is er bij indiensttreding een intakegesprek met een coach en een online scan, jaarlijkse energiemetergesprekken en een aanbod van een keuzemenu voor wat betreft passende interventie(s). Dat kan zijn een coachingstraject, een intervisietraject of workshops. Intervisie gebeurde al met een pool van interne en externe begeleiders. Nieuw is dat er in die pool nu ook specialisten en ouderejaars AIOS zitten. De laatsten doen dan weer intervisie met co’s, de specialisten met AIOS. Mariet Strijdveen: ‘Dat is redelijk nieuw. Er zijn bijna nog geen artsen die intervisie met A(N)IOS begeleiden in het ‘eigen’ ziekenhuis. Het zijn meestal psychologen of artsen, die niet meer als zodanig werkzaam zijn. De Deventer Ziekenhuis Academie heeft samen met Hogeschool Windesheim een speciaal programma ‘intervisiebegeleiding’ ontwikkeld. We willen dat het veel meer gemeengoed wordt dat artsen ondersteund worden bij het werken aan persoonlijke ontwikkeling.’

Heerlijk

Annemarie Weis en Karin Haring hebben afgelopen periode bij Hogeschool Windesheim de opleiding tot intervisiebegeleider gevolgd. In vijf dagdelen werden hen de basistools van goede intervisiebegeleiding bijgebracht. Daarnaast kregen ze ook direct een AIOS-groep -vanzelfsprekend niet uit hun eigen vakgroep- toebedeeld en moesten zo ook meteen praktijk aan theorie koppelen. ‘Heerlijk’, vat Annemarie Weis de opleiding samen. ‘Fantastisch om aankomend artsen te helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Geweldig ook voor jezelf. Ik ga nu ook anders op mezelf reflecteren. Deelnemers leggen in de feedback die ik terugkrijg echt de vinger op een gevoelige plek.’ Ook Karin Haring ervaart dat intervisie niet alleen goed is voor een A(N)IOS, maar ook voor de specialist zelf. ‘Zo’n gesprek haalt je uit je comfortzone. Van een nieuwe generatie leer je hoe zij bv. kijken naar opleiders. Hoe ze naar ons kijken als rolmodel. Dan stel je jezelf de vraag: hoe doe ik het nu eigenlijk? Ik zou het echt toejuichen als specialisten ook onderling veel meer intervisie doen. Dat gebeurt nu nog maar mondjesmaat.’

Uitbreiding van pool

De certificaathouders worden opgenomen in de bestaande pool van intervisiebegeleiders. Voorlopig is deze pool groot genoeg en zijn geen nieuwe specialisten nodig. Toch sluit Mariet Strijdveen een volgende opleidingsronde niet uit. ‘Voor een nieuwe generatie is persoonlijke begeleiding volstrekt normaal. Er zal dus ook steeds meer vraag komen naar zaken als intervisie.’ Specialisten die intervisie begeleiden, doen dat bovenop de bestaande taken. De begeleiders zijn eens in de zes weken anderhalf uur tot twee uur bezig met een intervisiebijeenkomst. Karin Haring tot slot: ‘Mooi vind ik ook de herkenning van problemen. Als een A(N)IOS ergens mee zit, denk ik best vaak: hé daar zitten zij ook mee. Intervisie doen leert ons artsen ook onze kwetsbaarheid te tonen. Dat vindt de gemiddelde specialist nog altijd best wel moeilijk. In intervisie kun je veel van elkaar leren.’

Wie haalden certificaat Intervisiebegeleider?

  • Joop Blaauw, huisarts, voorzitter RGS
  • Filiz Celik, nucleair geneeskundige
  • Karin Haring, internist-nefroloog, affiliatie coördinator
  • Linde van Genugten, AIOS gynaecologie
  • Ike Nuver, reumatoloog
  • Lucet van der Voet, gynaecoloog
  • Annemarie Weis, gynaecoloog
  • Rian Wijkmans, AIOS chirurgie