Menu
Nieuws

PIHC-vouchers voor Eye in the Sky en Live 3D microchirurgie

25 januari 2022

KNO-arts Pauline van Kempen en oogarts Marjolijn Bartels van het Deventer Ziekenhuis hebben als hoofdaanvragers twee Pioneers in Healthcare (PIHC) vouchers ontvangen. Het Deventer Ziekenhuis participeert als mede-aanvrager ook nog bij twee andere genomineerde PIHC-projecten.

Stimulans voor onderzoek in de regio

Het Pioneers in Health Care Innovatiefonds kent in totaal € 600.000,- toe aan onderzoeksprojecten in de regio Twente en Salland. Met dit innovatiefonds stimuleren de Universiteit Twente, Saxion, Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis en ZGT de duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. Sinds 2020 steunt ook Reggeborgh Medical het fonds met een voucher om de gezondheidszorg in Oost Nederland een positieve impuls te geven. Nadruk ligt op de toepassing van nieuwe technologie in de zorg, die leidt tot patiëntvriendelijkere en betere zorg. Dit jaar werden 32 voorstellen ingediend en elf onderzoeksteams werden beloond met een voucher van € 60.000,-. Twee daarvan gingen dus naar het Deventer Ziekenhuis.

Oogheelkunde

Eén voucher ging naar hoofdaanvrager Marjolijn Bartels en haar onderzoekscollega’s Thijs Vaessen en Anka Buschers. Zij dienden het project Eye in the Sky in. Bij patiënten met endotheeldystrofie kan een Descemet Membraan Endotheel Transplantatie (DMEK) van het hoornvlies zeer succesvol zijn in herstel van het gezichtsvermogen. Een belangrijke complicatie bij deze operatie is een transplantaatloslating, waardoor het nodig is opnieuw een luchtbel te plaatsen om het transplantaat aanliggend en functioneel te laten zijn. Oudere patiënten hebben een hoger risico op loslatingen. Platte bedrust na de operatie wordt nodig geacht om het transplantaat door de luchtbel aanliggend te krijgen. De relatie tussen het risico op transplantaatloslating en de mate waarin patiënten de platte bedrust in de eerste 24 uur kunnen volbrengen, wordt onderzocht.

KNO

Tweede voucher ging naar hoofdaanvrager Pauline van Kempen en haar collega’s Steven Bom en Joeri Buwalda. Zij willen onderzoek doen naar Live 3D microchirurgie. Zorg en supervisie op afstand middels online verbinding en ‘live’ 3D visualisatie van de beelden van de operatiemicroscoop zijn onmisbaar in de microchirurgie voor een gedetailleerd en stereoscopisch beeld. Ondanks de vele ontwikkelingen van operatiemicroscopen is het momenteel niet mogelijk om stereoscopische beelden buiten het operatiecomplex te delen. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een 3D-viewer op basis van een smartphone, tablet of computerscherm in combinatie met een veilig softwareplatform dat het mogelijk maakt om buiten het operatiecomplex ‘live’ en driedimensionaal mee te kijken door de operatiemicroscoop, overal ter wereld. Hierdoor wordt het mogelijk om ad hoc experts te consulteren, supervisie op afstand te verlenen en onderwijs te faciliteren en te verbeteren.

“Met twee vouchers als hoofdaannemer en twee als mede-aanvrager hebben we het als Deventer Ziekenhuis goed gedaan”

– Manager Wetenschapsbureau en Innovatie Joyce Faber

Twee mede-aanvragers

Naast deze twee winnaars waren er nog twee mede-aanvragers die ook in de prijzen vielen. Andere onderzoekscombinatie van ziekenhuis en onderwijsinstelling zijn de hoofdaanvrager, maar het Deventer Ziekenhuis participeert wel mee in het onderzoek. Onze collega’s Monique Gorissen en Kim Kamphorst zijn betrokken bij de slimme handschoen voor kinderen met een infuus. En collega’s Aline Beernink-Heurman en Leonie Brinckate-Oolbekkink zijn betrokken bij het onderzoek Wait&Work: VR-ondersteund zorgpad in de wachtlijst voor chronische pijn.

Mooie stimulans

Manager Wetenschapsbureau en Innovatie Joyce Faber over de toegekende vouchers: ‘Deze vouchers zijn een hele goede stimulans om het onderzoek in de regio, zowel met de andere ziekenhuizen en de onderwijsinstellingen, te versterken en uit te breiden. Met twee vouchers als hoofdaannemer en twee als mede-aanvrager hebben we het als Deventer Ziekenhuis goed gedaan. Maar ook voor de projecten die geen voucher hebben gewonnen, gaan we kijken of we (bijvoorbeeld met studenten) onderzoeken toch kunnen gaan opstarten.’

Noodzaak van innovaties in de zorg

Het PIHC reikte op 24 januari voor de achtste keer de vouchers uit en wil hiermee samenwerkingsinitiatieven voor de toekomst blijven stimuleren en bestendigen. ‘We voelen allemaal de uitdagingen waar we in de zorg voor staan’, aldus ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem. ‘Vooral de laatste twee jaar, sinds COVID in ons leven kwam, staat onze zorg onder druk. Er is een toenemende vraag en een afnemende beschikbaarheid van professionals. Dit benadrukt de noodzaak van innovatieve technologische oplossingen en transformatie van onze gezondheidszorg. Een taak die we alleen in samenwerking kunnen vervullen. Met onze investering in PIHC proberen we bij te dragen aan nieuwe multidisciplinaire teams en ideeën om deze enorme klus te klaren.’

Meer weten over PIHC?