Menu
Nieuws

Deventer Ziekenhuis werkt mee aan digitale uitwisseling van gezondheidsinformatie

20 juli 2022

Het delen van gezondheidsinformatie en medische informatie moet veilig zijn. Daarom werken overheid, Nederlandse Patiënten Federatie, zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, apothekers, GGZ-instellingen en geboortecentra samen aan veilige digitale informatie-uitwisseling. Het Deventer Ziekenhuis neemt deel aan deze gegevensuitwisseling.

Alle ge­zond­heids­ge­ge­vens op 1 plek (PGO)

Deze gegevensuitwisseling gebeurt stapsgewijs. De eerste stap die het Deventer Ziekenhuis heeft gezet is het uitwisselen van medische basisgegevens naar PGO’s, die voldoen aan de strenge veiligheidseisen. Iedere patiënt van het Deventer Ziekenhuis kan vanuit zijn PGO (Persoonlijke Gezondheid Omgeving) de medische basisgegevens (BGZ: Basis Gegevensset Zorg) en de verschillende typen documenten (brieven en onderzoeksverslagen) opvragen bij het Deventer Ziekenhuis. Met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) kan een patiënt zijn eigen gezondheidsinformatie op 1 plek verzamelen en inzien en zelf bepalen met wie ze deze informatie willen delen. Naar verwachting wordt het in de toekomst ook mogelijk gegevens vanuit het PGO met de zorgverlener te delen.

Meer weten? Kijk op PGO.nl