Menu

Wetenschapsprijs

Elk jaar wordt in het Deventer Ziekenhuis wetenschapsprijzen uitgereikt. De belangrijkste ervan is de Jozefprijs. Ook is er een publieksprijs en voor het eerst is in 2019 een oeuvreprijs toegekend aan cardioloog Dirk Lok.

Jozefprijs en publieksprijs

Cardioloog Dirk Lok kreeg de ‘oeuvre’-prijs gekregen voor zijn rol bij onderzoek in het Deventer Ziekenhuis. Hij kreeg de erkenning in de vorm van een penning uit handen van Hans-Peter van Jonbergen, voorzitter van de Wetenschapscommissie. Normaliter worden op de Wetenschapsavond alleen de Jozefprijs en de Publieksprijs toegekend. Prijzen voor excellent onderzoek in ons ziekenhuis. Dit keer was er dus een extra prijs: de oeuvreprijs. Een prijs die nog nooit eerder werd toegekend. Lok, toevallig ook nog jarig, kreeg de prijs vooral voor het meer dan drie decennia onvermoeibaar doen, initiëren en begeleiden van onderzoek bij de afdeling Cardiologie. Hij werd geprezen voor zijn rol als ‘kartrekker’. Lok zelf schoof de eer graag door naar de gehele vakgroep. ‘Ik keek vooral toe…’ Over het belang van onderzoek zei hij op de Wetenschapsavond: ‘Het houdt je scherp. Dankzij onze onderzoeksactiviteiten op het gebied van cardiologie zaten we altijd in een soort voorhoedepositie. De sterfte in ons vakgebied is dankzij (inter)nationaal onderzoek met vijftig procent afgenomen.’

Jozefprijs

De Jozefprijs, al uitgereikt sinds 1976, was dit jaar een ‘battle’ tussen de drie jonge dokters Tim Wiersma (Spoedeisende Hulp), Britt Barvelink (Chirurgie) en Judith Zwartjens (Klinische Geriatrie). Uiteindelijk was het Judith Zwartjens die won met haar onderzoek: ‘Verminderde handknijpkracht en loopsnelheid bij ouderen is geassocieerd met het optreden van negatieve klinische uitkomsten.'

Publieksprijs

De laatste jaren wordt op de Wetenschapsdag ook een Publieksprijs uitgereikt. Vijf collega’s moesten in drie minuten een ‘pitch’ houden over hun onderzoek. Inge van Berlo en Kim Gijsbers hadden de eer om zelfs twee onderzoeken te mogen pitchen. Ze namen het op tegen Rob van Doremalen, Thomas van der Velde en Michelle Lobeek. Op basis van de voordrachten koos het publiek via de mobiele telefoon de winnaar. De zaaljury vond uiteindelijk het gloedvolle betoog van niet één maar twee inzenders de beste. Inge van Berlo deed onderzoek naar ‘de klinische evaluatie van medicatiebeoordelingen door de apotheker in het ziekenhuis om medicatie-gerelateerde problemen te reduceren bij predialyse en dialyse patiënten’. Michelle Lobeek’s onderzoek had de titel: ‘Diagnostische waarde van het ECG vergeleken met cardiale MRI en de infarctdiagnostiek’.

Evidence based

Het draaide op de Wetenschapsdag niet alleen om verkiezingen. Er was ook stof tot nadenken. Jan Kremer, hoogleraar faculteit der Medische Wetenschappen Nijmegen, lid van het regeringsadviesorgaan Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en betrokken bij het Kwaliteitsorgaan van het Zorginstituut Nederland, hield een betoog met als titel: ‘Evidence based zorg, de beste zorg?' ‘Tijd om daar vraagtekens bij te zetten’, stelde Kremer. ‘Het is een illusie dat alleen evidence de bodem is onder goede zorg. De context van de patiënt is minstens zo belangrijk. Voor echte kwaliteit moet je veel meer kennisbronnen samenbrengen in de term evidenced based zorg. Filosofie is er daar één van, de rol van de patiënt een andere.’ Kwaliteit gaat personaliseren, kwaliteit gaat differentiëren en kwaliteit gaat verbinding zoeken met andere gebieden. Anders dan alleen wetenschappelijk onderbouwde kennis, hield Kremer zijn toehoorders voor. ‘De arts gaat van monteur naar adviseur en begeleider. De advieskant wordt onderschat als onderdeel van kwaliteit.’ Kwaliteit en controle is ook niet heilig’, aldus Kremer: ‘We hebben inmiddels meer kwaliteitsadviseurs en controleurs dan huisartsen in Nederland. De vraag is of dat wenselijk is.’ Kwaliteit blijft belangrijk, maar de verhalen van de mensen in de spreekkamer zijn minstens zo belangrijk’, gaf hij als antwoord op de stelling: is Evidenced Based Zorg, de beste zorg? ‘Ga niet te simpel met uitkomsten van onderzoek om. Gebruik meer kennisbronnen.’

Een feestje

Gita Gallé sloot de avond af met de woorden de Wetenschapsdag ‘een feestje te vinden’. ‘Leuke presentaties. Weer eens wat anders dan posters.’ En mooie inzendingen. Over kwaliteit gesproken…