Menu
Vacatures

Opleidingsplaats Longfunctieanalist

Juist in het Deventer Ziekenhuis heb je een mooie opleidingsplaats als Longfunctieanalist. Waarom?

Ons ziekenhuis is groot genoeg om ambities waar te maken en klein genoeg voor een goede werksfeer en persoonlijke aandacht. Dat maakt het werken prettig. Bovendien zijn we een topklinisch opleidingsziekenhuis (STZ). Begin vorig jaar zijn we gekozen tot beste werkgever in de regio.

Aantal uren

In overleg

Sluitingsdatum

1 augustus 2019

Afdeling

Longfunctie

De afdeling Longfunctie

De afdeling Longfunctie is onderdeel van de functieafdeling op de poli Longziekten. Als longfunctieanalist verricht je diagnostisch onderzoek bij longpatiënten. Je bent werkzaam in een team van 8 longfunctieanalisten en 1 spirometrist. Je onderzoekt de functie van de longen met behulp van meetapparatuur. De onderzoeken die je zelfstandig uit gaat voeren zijn onder andere spirometrie, bodyplethysmografie, CO-diffusie metingen, methacholine provocatietesten, fietsergometrieën en polygrafieën.

Het begeleiden en stimuleren van de patiënt is een belangrijk onderdeel van je werk om een goed resultaat te verkrijgen voor de longarts. Sommigen zijn benauwd en voor hen is het erg zwaar een inspanning te doen. Je houdt daarom voortdurend de toestand van een patiënt in de gaten en handelt zo nodig adequaat.

De Opleiding

De opleiding duurt 3 jaar. De theorie wordt verzorgd door de LOI-Hogeschool, de praktijk door het Deventer Ziekenhuis. Direct vanaf het 1e jaar werk je mee op de Longfunctieafdeling en krijgt begeleiding van een opleider uit het ziekenhuis. De LOI-opleiding is een zelfstudie, waarbij je vakken krijgt zoals omgangskunde, communicatie, klinische spirometrie, algemene medische kennis, reanimatie en toegepaste wis-, natuur- en scheikunde.

Je kunt het hele jaar, per module examen doen. Deze modules worden schriftelijk afgenomen onder de verantwoordelijkheid van de Examencommissie van de LOI Hogeschool. Als je een examen voldoende afsluit, ontvang je een certificaat. Je krijgt een leerarbeidsovereenkomst en je ontvangt maandelijks een salaris. De opleidingskosten en boeken worden door de werkgever betaald. De opleiding begint in het najaar van 2019.

Toelating

Je kunt toegelaten worden tot de opleiding tot Longfunctieanalist met een diploma HAVO, VWO of MBO-4. Ook een propedeuse getuigschrift (HBO of WO) geeft recht op toelating. Enige affiniteit met wis-, natuur- en scheikunde is gewenst.

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor 1 of meer vakken, dan kun je een vrijstellingsverzoek indienen bij de Toetsingscommissie van de LOI-Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee. De geldigheidsduur van een vrijstelling is 6 jaar, gerekend vanaf de aanvangsdatum van je studie.

Beschik je niet over een van deze diploma's, maar ben je 21 jaar of ouder en heb je een vergelijkbare vooropleiding of relevante werkervaring, dan kun je ook worden toegelaten. Neem in dat geval contact op met de afdeling Studievoorlichting van LOI Hogeschool, tel. (071) 545 1234.

De meeste onderzoeken die je doet, kosten nogal wat tijd. Het is belangrijk dat je de patiënt uitlegt wat er gebeurt en hem geruststelt. Daarom is niet alleen je vaktechnische kennis maar zijn ook sociale vaardigheden en zorgvuldigheid in dit beroep erg belangrijk.

Meer weten?

Voor informatie over de registratie en het registratiegeld, kun je contact opnemen met de LOI, afdeling studievoorlichting (LOI - HBO-bachelor-longfunctieanalist). Voor informatie over de opleidingsplaats in het Deventer Ziekenhuis kun je telefonisch contact opnemen met mevr. M. Lansink (praktijkbegeleider) via telefoonnummer 0570-535100.

Reageren

Is de opleiding tot Longfunctieanalist echt iets voor jou en voldoe je aan de toelatingseisen? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren. Reageren kan tot 1 augustus aanstaande.

Sollicitatieformulier