Menu
Nieuws Lijn1

Actiedag

10 maart 2023

Op donderdag 16 maart legt een deel van onze ziekenhuismedewerkers hun werk neer voor een betere cao tijdens de actiedag. Maar wat betekent dit voor de zorg?

Speciaal mailadres huisartsen

Wat gaat er door?

Spoedeisende zorg*Alle oncologische zorg (ook de reeds geplande operaties en chemokuren)Dialyseafspraken gaan door.De zorg op onze poliklinieken (met uitzondering van de poli kindergeneeskunde en het Wond Expertise Centrum; NB: de spoedzorg op deze beide poli’s vindt wel doorgang).De klinische laboratoria binnen DZ, prikposten in de regio, de trombosedienst en buitenpoliklinieken zijn in bedrijf zoals normaal.BezoekurenOnze medisch specialisten blijven telefonisch bereikbaar voor huisartsen voor onderling overleg, ook voor de niet-spoedzaken.


Wat gaat er niet door?

Medische beeldvorming is alleen open voor spoed, niet voor de geplande afspraken. U kunt hiervoor dus niet insturen op 16 maart.Geplande operaties (met uitzondering van oncologie en kinderen jonger van 17 jaar)Geplande endoscopieënVerpleegafdelingen draaien zondagsdiensten, maar nemen wel spoedopnames* op.


Wanneer afspraken door de acties niet door kunnen gaan, nemen wij zo snel mogelijk contact op met de betreffende patiënt. Zijn zij vóór 15 maart niet gebeld? Dan kunnen zij ervan uit gaan dat de afspraak gewoon doorgaat.

Zijn er patiëntvragen? Kijk hier voor veelgestelde vragen.

Gebruik dit mailadres voor specifiieke vragen voor huisartsen. (actiedag@dz.nl).

*De medisch specialist, of een andere daartoe bevoegde medewerker oordeelt over de spoedeisendheid van een opname of behandeling.