Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

VERWIJZER

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Verwijzer > Spraak-taal poli

Spraak-taal poli

Sinds 1976 wordt in het Deventer Ziekenhuis een spreekuur gehouden voor patiënten met stem-, spraak- en taalproblemen, waarbij KNO-artsen van het Deventer Ziekenhuis en logopedisten als team participeren: de spraak-taal polikliniek (voorheen Hellwag Centrum).
 
Doelstelling
Het achterblijven van de verwerving van spraak en taal is een veel voorkomend symptoom van een niet normaal verlopende ontwikkeling. Dit kan veroorzaakt worden door gehoorproblemen, contactstoornissen, psychosociale problematiek en/of een bredere ontwikkelingsvertraging. Het blijkt in de praktijk moeilijk om in kortdurende spreekkamercontacten voldoende zicht te krijgen op de ernst van een eventuele achterstand en mogelijke oorzakelijke factoren.
 
De spraak-taal polikliniek biedt een laagdrempelige en pragmatische toegang voor diagnostiek van taal- en spraakstoornissen. De werkwijze is gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium initiëren en coördineren van diagnostiek, begeleiding en behandeling. Ook inefficiënt behandelen kan zo voorkomen worden. Het is ook mogelijk de spraak-taal polikliniek in te schakelen voor collegiaal overleg.
 
Waar en wanneer?
Dit spreekuur voor onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling (en van de kinderstem) wordt 2 keer per maand op vrijdagochtend gehouden in het Deventer Ziekenhuis, bij de KNO-polikliniek.
 
Werkwijze
De logopedist neemt de anamnese af en doet spraak-taalonderzoek. Daarna gaat de logopedist samen met het kind en de ouder(s) naar de KNO-arts. Na het KNO-onderzoek en eventueel audiologisch onderzoek worden de bevindingen besproken. De totale duur van het onderzoek bedraagt ongeveer 1,5 uur. Op grond van de bevindingen volgt een advies. Indien geïndiceerd worden afspraken gemaakt voor KNO-behandeling.  Advisering kan bestaan uit:
  • gerichte adviezen aan ouders ( op logopedische gebied)
  • KNO-behandeling
  • logopedische behandeling in een perifere praktijk
  • andere disciplines betrekken bij de diagnostiek: audiologisch centrum, kinderarts, psycholoog, (ortho)pedagoog, neuroloog, fysiotherapeut, maatschappelijk werk
  • doorverwijzen naar andere specialismen of instanties

In geval van verwijzing voor verder diagnostiek of therapie kan de spraak-taal polikliniek een coördinerende rolspelen. Van de consulten wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan alle betrokken (para) medici en instanties. 
 
Kosten
De kosten van een consult op de spraak-taal polikliniek worden vergoed door de zorgverzekeraar.  Aanmelding en overleg Coördinator spraak-taal polikliniek, via de polikliniek KNO-Heelkunde, tel.: (0570) 53 50 95 of e-mail: spraaktaalpoli@dz.nl