Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog

Hoe kunnen wij u helpen?

VERWIJZER

A - Z AZ lijst gebruiken om een pagina te vinden
Home > Verwijzer > Duizeligheidspoli

Duizeligheidspoli

Aanmelding en werkwijze
Patiënten met als hoofdklacht  “duizeligheid”  kunnen via de Klinische Neurofysiologie worden aangemeld voor deze poli. Het faxnummer is (0570) 50 14 21; het e-mailadres is knf@dz.nl

Aanmelding kan door de huisarts met een verwijsbrief met daarin vermeld de personalia, korte anamnese, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, oriënterend KNO onderzoek, gestarte therapie en waarschijnlijkheidsdiagnose (perifeer, centraal, cardiovasculair, medicamenteus, psychogeen, onbekend).
 
Inclusiecriteria:
Alle patiënten met als hoofdklacht hinderlijke duizeligheid al dan niet met draaisensatie of licht in het hoofd bij wie voor deze klacht nog geen verklaring is vastgesteld. 
 
Exclusiecriteria:
De hoofdklacht is niet duizeligheid, maar bijvoorbeeld voornamelijk een loopstoornis/valpartijen, of wegrakingen/bewustzijnsverlies of hoofdpijn of alleen gehoorstoornis zonder duizeligheid. 
 
NB in geval van een te lange wachtlijst kan de huisarts patiënten die sneller beoordeeld moeten worden rechtstreeks insturen naar de poli KNO of Neurologie.
 
Patiënten s.v.p bij voorkeur aanmelden via elektronische verwijzing naar duizeligheidspoli specialisme neurologie.
 
Procedure
Na verwijzen moeten de patiënten zelf contact op nemen met de afdeling KNF op telefoon nummer: (0570) 535 056. Na deze aanmelding krijgen de patiënten een vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst moet  worden ingevuld  en teruggestuurd naar de KNF afdeling met bijgevoegde antwoordenvelop. Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst krijgt de patiënt een afspraak en informatie over de duizeligheidpoli.
 
De patiënten worden ontvangen op de verpleegafdeling (D2), waar zij uitleg over de indeling van de dag krijgen. Daarna volgt het klinisch neurofysiologisch onderzoek, het gehooronderzoek en zo nodig een longfunctieonderzoek. Na verzamelen van alle gegevens worden de patiënten gezien op het gezamenlijke spreekuur van een KNO arts en een neuroloog voor bespreking en uitleg. Ook wordt dan – indien van toepassing - een behandelplan opgesteld en zo mogelijk meteen uitgevoerd. Het betreft een dagopname en voor een maaltijd wordt gezorgd.
 
Informatie
De informatie voor patiënten vindt u bij de duizeligheidspoli. Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling KNF (0570) 53 50 56 of bij J.B.M. ten Holter, neuroloog (0570) 53 26 16 en.S.J.H. Bom, KNO arts (0570) 53 25 90.

KNF afdeling
Vakgroep neurologie
Vakgroep KNO