Menu

Verbouwing

In het najaar van 2020 zijn we gestart met de nieuwbouw (en verbouw) van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Meer ruimte, logischer transportlijnen en vervanging van verouderde apparatuur. Eind 2021 staat er een high-end-imaging centrum. Door de nieuwbouw wordt er ook ruimte gecreëerd voor het nieuwe Borstcentrum.

Nieuwbouw CRN en Borstcentrum

In tien jaar Nico Bolkesteinlaan is de vraag naar diagnostiek flink toegenomen, met name voor CT, MRI en PET-CT onderzoeken. Het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde is uit zijn jasje gegroeid. Er zijn weinig werkplekken en bedden moeten door de wachtkamers heen. Met de nieuwbouw en verbouwing wordt het allemaal rustiger, ruimer en logischer. Zowel voor patiënt als medewerker.

Aan de buitenzijde wordt, net als bij de Hybride OK, een extra (wel wat lagere) vleugel aangebouwd. De bouw is in najaar 2020 gestart, waarna de nieuwe aanbouw halverwege 2021 in gebruik wordt genomen - en tot slot het Borstcentrum en de afdeling Nucleaire Geneeskunde eind 2021 worden opgeleverd.

Volg de bouw

Ben je benieuwd hoe de nieuwbouw en verbouwing vordert? Op deze pagina plaatsen we regelmatig informatie, nieuwtjes en foto’s.

  • Vier maanden na het boren van de eerste paal eind oktober is deze week het hoogste punt van de aanbouw bereikt. Binnen een week zijn de prefab wanden geplaatst en wordt de laatste hand gelegd aan het leggen van de dakvloer. Ondanks een week winterweer ligt de bouw mooi op schema.

  • Er is gestart met de nieuwbouw en verbouw van het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (CRN) en het Borstcentrum. Het CRN gaat vernieuwen vanwege het vervangen van verouderde apparatuur. Daarmee krijgt het CRN de kans om ook de logistiek op de afdeling aan te pakken. Door een aanbouw aan het CRN te maken ontstaat er meer ruimte voor logischer transportlijnen en privacy voor de patiënt. Daarnaast wordt er met de aanbouw ruimte gecreëerd voor het Borstcentrum.

    Planning

    Met het boren van de eerste paal op 22 oktober is er een start gemaakt met een bouwtraject van ruim een jaar, zodat eind 2021 een groot deel van de afdeling vernieuwd is. Ook het Borstcentrum zal eind volgend jaar de deuren openen waarbij de Heelkunde en Radiologie nog nauwer gaan samenwerken zodat de cliënt/patiënt op één plek alle zorg kan ontvangen.