Menu

Verbouwing

Vlak na de zomer wordt gestart met de nieuwbouw (en verbouw) van Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Meer ruimte, logischer transportlijnen en vervanging van verouderde apparatuur. Eind 2021 staat er een high-end-imaging centrum. Door de nieuwbouw wordt er ook ruimte gecreëerd voor het nieuwe Borstcentrum.

Nieuwbouw CRN en Borstcentrum

In tien jaar Nico Bolkesteinlaan is de vraag naar diagnostiek flink toegenomen, met name voor CT, MRI en PET-CT onderzoeken. Het Centrum voor Radiologie en Nucleaire Geneeskunde is uit zijn jasje gegroeid. Er zijn weinig werkplekken en bedden moeten door de wachtkamers heen. Met de nieuwbouw en verbouwing wordt het allemaal rustiger, ruimer en logischer. Zowel voor patiënt als medewerker.

Aan de buitenzijde wordt, net als bij de Hybride OK, een extra (wel wat lagere) vleugel aangebouwd. De bouw begint na de zomervakantie, waarna de nieuwe aanbouw halverwege 2021 in gebruik wordt genomen - en tot slot het Borstcentrum en de afdeling Nucleaire Geneeskunde eind 2021 worden opgeleverd.