Menu

Hoe vraag ik een machtiging aan voor MijnDZ?

U kunt in bepaalde gevallen ook toegang krijgen tot MijnDZ van iemand anders. Bijvoorbeeld van uw kind, een patiënt die u wettelijk vertegenwoordigt, een ouder of iemand anders die u (tijdelijk) bijstaat. Dit gaat met een machtiging.

 • Een machtiging kunt u alleen persoonlijk aanvragen bij het specialisme waar u onder behandeling bent. Ga daarvoor naar de balie van de betreffende polikliniek of naar de receptie hoofdingang.
 • Vraag de machtiging bij voorkeur aan voorafgaand aan de afspraak bij de arts. Bij de aanvraag moet ook de patiënt aanwezig zijn. Dat geldt voor patiënten vanaf 12 jaar. Vanaf deze leeftijd moeten kinderen toestemming geven voor de machtiging.
 • Bent u opgenomen in het Deventer Ziekenhuis? Dan kunt u een machtiging aanvragen op de afdeling waar u ligt.
 • Bent u zelf geen patiënt bij het Deventer Ziekenhuis? Dan schrijven wij u bij de receptie of de betreffende polikliniek eerst in als patiënt. Alleen dan kunt u gemachtigd worden.
 • Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee, van uzelf en van de patiënt.

Extra informatie als het gaat om uw kind:

 • U kunt alleen een machtiging krijgen als u het gezag of de voogdij over uw kind heeft.
 • Een machtiging kunt u alleen persoonlijk aanvragen. U kunt dus geen machtiging aanvragen voor de andere ouder.
 • Mag de andere ouder geen toegang krijgen? Neem dan een geldige beschikking van de rechtbank mee.
 • Bent u voogd? Neem ook een geldige beschikking van de rechtbank mee.

Extra informatie als het gaat om een patiënt die u wettelijk vertegenwoordigt:

 • Neem ook een geldige beschikking mee van de rechtbank.

Hoe snel is de machtiging geregeld?

De behandelend arts bepaalt of u gemachtigd kunt worden. Nadat de arts toestemming heeft gegeven, heeft u de volgende werkdag toegang tot MijnDZ van de andere patiënt. Kunt u niet gemachtigd worden, dan bespreekt de arts dit met u. Gaat het om een machtiging voor MijnDZ van uw kind? Dan duurt het iets langer: we streven ernaar de machtiging binnen een week te regelen.

Ouderlijk gezag

Alleen als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft, kunt u gemachtigd worden voor MijnDZ. Als de behandelend arts niet zeker weet of u het ouderlijk gezag heeft, kan hij het Centraal Gezagregister raadplegen. Als er iets verandert in het ouderlijk gezag, dan moet u dit doorgeven aan de behandelend arts. Dat kan gevolgen hebben voor de machtigingen die eerder zijn toegekend. Op de website van de Rijksoverheid leest u alles over ouderlijk gezag.

Rechten voor drie verschillende leeftijdsgroepen

Als u het ouderlijk gezag of de voogdij heeft, bent u ook de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. In de medische zorg betekent het dat u toestemming moet geven voor bijvoorbeeld een operatie of een behandeling. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie leeftijdsgroepen.

Dat is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten van alle patiënten geregeld. Bij de verschillende leeftijdsgroepen horen ook verschillende rechten wat betreft de machtigingen voor MijnDZ.

Wat zijn de verschillen in machtiging voor de drie leeftijdsgroepen?

 • Kinderen tot 12 jaar
  Alleen u als ouders of voogd heeft toegang tot MijnDZ van uw kind. Daarvoor heeft u een machtiging nodig. Uw kind mag alleen samen met u in zijn persoonlijke MijnDZ kijken.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar
  Kinderen van 12 tot 16 jaar hebben volgens de wet een belangrijke eigen stem bij medische behandelingen en onderzoeken. Ze beslissen mee over de medische zorg die ze krijgen. Kinderen vanaf 12 jaar hebben ook recht om zelfstandig hun medisch dossier in te zien. Daarvoor hebben ze een eigen DigiD nodig, met extra controle via sms of de DigiD-app. Een DigiD aanvragen kan via de website www.digid.nl. Kinderen in deze leeftijd mogen aangeven of ze het goed vinden dat hun ouders/voogd toegang hebben tot hun persoonlijke MijnDZ. Zij krijgen hierover een brief als ze 12 jaar worden. Vindt uw kind het niet goed dat u als ouders/voogd toegang heeft tot zijn MijnDZ? Dat kan hij aangeven bij de balie op de polikliniek of bij de receptiebalie. Wij trekken dan de machtiging in.
 • Jongeren van 16 jaar en ouder
  Als een kind 16 jaar wordt, beslist hij zelf over zijn zorg. Alle machtigingen voor zijn persoonlijke MijnDZ worden dan ingetrokken. Vanaf dat moment kan alleen het kind zelf inloggen in zijn persoonlijke Mijn Rijnstate met zijn DigiD, met controlefunctie via sms of de DigiD-app.

Wil uw kind graag dat u als ouders/voogd ook toegang heeft tot zijn persoonlijke MijnDZ, vraag dan opnieuw een machtiging aan bij het specialisme waar uw kind onder behandeling is. Ga daarvoor naar de balie van de betreffende polikliniek of ga naar de receptie hoofdingang.

Wil uw kind graag dat de machtiging doorloopt, dan kunt u opnieuw een machtiging aanvragen vanaf één maand voordat uw kind 16 jaar wordt.

Bent u wettelijk vertegenwoordiger van uw kind?

Ook als u de wettelijk vertegenwoordiger bent van uw kind, worden alle machtigingen ingetrokken als uw kind 16 jaar wordt. U moet opnieuw een machtiging aanvragen. U heeft daarvoor naast genoemde documenten de beschikking van de rechtbank nodig waaruit blijkt dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent.

U heeft als ouder voortaan toegang tot MijnDZ in de rol als mentor. Er verandert verder niets.

Hoe logt u in als gemachtigde?

Log in op uw eigen MijnDZ met uw eigen DigiD met controlefunctie via sms of de DigiD-app. Onder ‘Persoonlijke gegevens’ ziet u onder ‘Machtigingen’ de naam van de persoon (of personen) voor wie u gemachtigd bent. Klik op de naam van de persoon van wie u MijnDZ wilt inzien. Via ‘Persoonlijke gegevens’ kunt u terug naar uw eigen MijnDZ.

Wat kunt u zien als gemachtigde?

Als gemachtigde kunt u alles zien en doen wat u in uw eigen MijnDZ ook kunt zien en doen.

Hoe kunt u een machtiging voor MijnDZ laten intrekken?

 • Wilt u niet langer toegang hebben tot MijnDZ van een andere patiënt? Dan kunt u deze machtiging alleen persoonlijk laten intrekken bij het specialisme waar de patiënt onder behandeling is. Ga daarvoor naar de balie van de betreffende polikliniek. De patiënt hoeft hier niet bij te zijn.
 • Wilt u de machtiging van de andere ouder laten intrekken? Neem dan de beschikking van de rechtbank mee, waaruit blijkt dat deze geen ouderlijk gezag meer heeft. Uw kind hoeft hier niet bij te zijn.
 • Wilt u niet langer dat iemand anders toegang heeft tot uw MijnDZ? Dan kunt u de machtiging laten intrekken. Dat kan bij het specialisme waar u onder behandeling bent. Ga daarvoor naar de balie van de betreffende polikliniek.

Neem altijd een geldig identiteitsbewijs mee.

Hoe kan een kind tussen 12 en 16 jaar een machtiging voor MijnDZ laten intrekken?

 • Een machtiging kun je alleen persoonlijk laten intrekken. Je kunt dit vragen bij de balie op de polikliniek waar je onder behandeling bent.
 • De behandelend arts bepaalt of de machtiging inderdaad moet worden ingetrokken.

Neem een geldig identiteitsbewijs mee.