Menu

Researchteam oncologie

In het Deventer Ziekenhuis vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. Dat is om meer kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Tijdens of voorafgaand aan uw behandeling kunt u door uw specialist worden gevraagd mee te werken aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek. Alleen met uw toestemming wordt u bij zo’n onderzoek betrokken. En welke beslissing u ook neemt, dit heeft geen invloed op uw behandeling.

Researchteam oncologie

Tijdens het onderzoek wordt u begeleid door uw specialist, oncologieconsulent en/of researchverpleegkundige.

Het researchteam oncologie coördineert het oncologisch wetenschappelijk onderzoek binnen ons ziekenhuis. Hebt u vragen, neem dan contact op met de medewerkers van het researchteam, Erika ten Berge-Groen (r) of Annette Hemels-van der Lans (l). Telefoon: (0570) 536 437. E-mail: researchoncologie@dz.nl