Menu

Privacy

Voor het Deventer Ziekenhuis is bescherming van persoonlijke gegevens van patiënten, bezoekers, medewerkers en anderen zeer belangrijk. Dat geldt natuurlijk ook voor bescherming van de privacy van gebruikers van onze website. We zorgen ervoor dat persoonlijke gegevens van webgebruikers altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de privacyregels worden behandeld. Hiervoor handelen we conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle overige (privacy) wetgeving.

Verwerking van gegevens

Het Deventer Ziekenhuis legt in het kader van onze online dienstverlening informatie vast. Dat doen we bijvoorbeeld als u gebruik maakt van een vragenlijst of een aanmeldformulier. Hiervoor vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Hoe gaan wij hiermee om?

  • Deze gegevens gebruiken we alleen om uw identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld als u zich online opgeeft voor een evenement van ons ziekenhuis;
  • We behandelen deze gegevens altijd zorgvuldig en vertrouwelijk;
  • We gebruiken alleen gegevens die u actief achterlaat, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier;
  • We verstrekken deze gegevens nooit aan derden, tenzij we daartoe zijn verplicht op grond van de wet;
  • Bij elk formulier of elke vragenlijst op www.dz.nl geven we aan waarvoor wij de gegevens gebruiken. We gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden.

Gebruik van cookies

De website van het Deventer Ziekenhuis bevat cookies, kleine stukjes informatie die een website op uw computer achterlaat. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen of op te slaan. We houden hiermee bezoekersstatistieken bij. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.

Online veiligheid

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en onrechtmatige verwerking te voorkomen. Mensen die namens ons ziekenhuis toegang hebben tot opgeslagen persoonsgegevens verplichten zich tot geheimhouding.

Hyperlinks

We bieden u op onze websites links aan naar sites van andere organisaties, bijvoorbeeld patiëntenverenigingen. We dragen geen verantwoordelijkheid voor hoe deze omgaan met uw gegevens. Wilt u meer weten? Lees dan de privacyverklaring van de site die u bezoekt of informeer ernaar.

Meer informatie?

We actualiseren dit privacystatement regelmatig. Als u een beroep wilt doen op u rechten of nog vragen heeft over ons privacybeleid, laat het weten. Dat kan bij de Functionaris Gegevensbescherming. Deze houdt (onafhankelijk) toezicht op naleving van de privacywetgeving, ook online. U kunt deze bereiken via fg@dz.nl.

Bezoekersstatistieken

Het Deventer Ziekenhuis houdt algemene gegevens bij over het bezoek aan www.dz.nl. Dat doen we onder meer om te zien welke pagina’s bezocht worden. Ook surfgedrag en gebruik van zoekmachines houden we bij. Dit is niet herleidbaar tot personen en doen we alleen om onze online dienstverlening verder te verbeteren.